Gasslekkasjen på Åsgard-feltet granskes

Publisert

Petroleumstilsynet (Ptil) skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut fredag kveld.

– Her er det snakk om store mengder gass på avveie. Vi ser alvorlig på hendelsen, har vært i tett kontakt med Statoil og følger tett opp, sier pressetalsmann Øyvind Midttun i Ptil til Stavanger Aftenblad.

"Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra læring og erfaringsoverføring, og rettes spesielt mot planlegging og risikovurdering av operasjonen", heter det i en pressemelding.

Statoil har iverksatt en egen gransking av lekkasjen som oppsto i forbindelse med arbeid på Åsgard-feltet. Den ble oppdaget da det ble observert gassbobler i havoverflaten. Riggen med 91 personer ombord ble trukket vekk fra området, og ingen personer kom til skade.

(©NTB)