Iverksetter gransking av gasslekkasjen på Kårstø

Publisert

Heldigvis ble ingen skadet.

Gasslekkasjen ble oppdaget ved 22.30-tiden 7. januar 2016. Ifølge operatørselskapet Gassco var lekkasjepunktet i området hvor gassen fra Statpipe rørledning ankommer Kårstø. Denne delen av anlegget ble avstengt og det ble satt i gang trykkavlasting.

 • Les også: Gasslekkasje på Kårstø
 • Det er foreløpig ikke fastslått hvor store volum som har lekket ut.

  Ifølge Gassco ble alt personell gjort rede for og brakt i sikkerhet. Det er ikke meldt om personskade som følge av hendelsen.

  Ptil melder at de har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Vår gransking vil blant annet være rettet mot tekniske forhold, drift og vedlikehold av systemet samt håndtering av beredskap i forbindelse med hendelsen.

  Arbeidet med granskingen starter umiddelbart.

  Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

  Kårstø gassprosesseringsanlegg ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Operatør for anlegget er Gassco.

Powered by Labrador CMS