Gasslekkasjen på Gudrun får følger for Statoil

Publisert

Kunne ha ført til dødsfall.

Statoil har fått pålegg fra Petroleumstilsynet (Ptil) etter en av de større gasslekkasjene på norsk sokkel de siste ti årene.

Det var 18. februar i fjor at alarmen gikk på den Statoil-opererte Gudrun-plattformen i Nordsjøen, skriver Teknisk Ukeblad.

Årsaken til at det lakk hydrokarbon var et brudd i et rør i ett av de mest kritiske stedene i prosessanlegget. Gasslekkasjen kunne ført til dødsfall og det som karakteriseres som en storulykke på norsk sokkel, ifølge granskingsrapporten fra Petroleumstilsynet.

Ingen personer ble skadd i hendelsen.

– Vi har jobbet med denne alvorlige hendelsen siden den inntraff. Funnene i granskingsrapporten vår sammenfaller med funnene i Ptils granskingsrapport. Vi vil sørge for å svare Ptil og følge opp pålegget innen tidsfristen, sier Morten Eek, pressekontakt i Statoil.

Fristen for å etterkomme pålegget er satt til 1. juni.

Reklame

https://vimeo.com/156434113