Klaus Vogstad i NorthConnect mener at frykten for økt strømpris er overdrevet.
Klaus Vogstad i NorthConnect mener at frykten for økt strømpris er overdrevet.

- Hvis strømprisen øker, så vil økt utbygging av vindkraft presse den ned igjen

Klaus Vogstad mener frykten for økt strømpris som følge av NorthConnect er overdrevet.

Publisert

Norge er en integrert del av det nordiske strømnettet, og vi er også knyttet til andre land gjennom en utenlandskabel til Nederland, samt kabler til Tyskland og England som er under utbygging.

Når utenlandskabler nå diskuteres heftig på både politisk og lokalt nivå, så er det imidlertid NortConnect-kabelen til Skottland som er i fokus. Den er kontroversiell, og beslutningen er ikke tatt.

Mye av diskusjonen går på klimaeffekten av NorthConnect, og ikke minst hvordan den vil påvirke norske strømpriser.

Klaus Vogstad har doktorgrad på kraftmarkeder, og er fagressursen i NorthConnect. Han er klar på at NorthConnect er et substansielt klimatiltak, og at klimaeffekten blir større jo raskere den bygges.

Jo tidligere vi bygger NorthConnect jo mer skitten fossil produksjon kan vi erstatte

Klaus Vogstad

- Jo tidligere vi bygger NorthConnect jo mer skitten fossil produksjon kan vi erstatte, sier Vogstad til enerWE.

Ettersom Storbritannia er en av landene med stor fremgang på klimafronten med en overgang fra kull til gass og vindkraft er det naturlig å spørre om ikke klimaeffekten ville vært enda større hvis NorthConnect ble bygget for 10 år siden.

- Storbritannia var mer isolert, og det var mer kull i energimiksen, men det var også da gass som de regulerte opp med. Kullet er grunnlast, og det er vanskeligere å styre opp og ned, sier Vogstad.

Ettersom det også den gang var gassen som ble brukt til å dekke den variable strømproduksjonen mener han at effekten vil være like stor nå.

Når vi snur på spørsmålet, og spør hva som blir resultatet hvis vi utsetter kabelen med 10 år forklarer Vogstad at den potensielle gevinsten ikke forsvinner, men at den blir noe anerledes.

- Produksjonsmiksen endrer seg. Det kommer mer og mer vind i Storbritannia så det blir mindre og mindre fossilt å erstatte, sier Vogstad.

Han poengterer samtidig at selv om produksjonsmiksen enders over tid, så vil den marginale produksjonen som fortrenges av norsk vannkraft som følge av kabelen i praksis være gass både i fortiden og fremtiden som følge av at verken vindkraft eller kullkraft kan reguleres opp og ned like godt som gasskraft.

Britisk vindkrafteksport til Norge

Storbritannia er langt fremme på å ta i bruk vindkraft, og de vil i perioder produsere mye mer strøm enn det de bruker selv. Det vil presse strømprisen ned, og det kan norske strømkunder nyte godt av når Storbritannia bruker NorthConnect-kabelen til å eksportere strøm til Norge.

- Etterhvert skifter behovet til å ta vare på vindkraften som produseres. Da kan vi spare vann i de norske vannmagasinene, sier Vogstad.

Uten utenlandskabelen må Storbritannia enten slå av vindturbinene, eller bruke den produserte strømmen på andre måter. Et hyppig nevnt alternativ er å bruke overskuddsproduksjonen til å produsere hydrogen gjennom elektrolyse.

- Med hydrogen taper man cirka 50 prosent av energien under produksjonen, sier Vogstad.

Han mener derfor at utenlandskabler er et bedre og billigere alternativ for Storbritannia.

Tror strømprisen holdes nede

Mange frykter økte strømpriser hvis NorthConnect-kabelen bygges. De er redde for at billig norsk strøm skal eksporteres til Storbritannia der strømmen generelt sett er dyrere, og at det fører til at privatkunder og kraftkrevende industri blir sittende igjen med større strømutgifter her i landet.

Dette synes støtter seg i stor grad på NVE's rapport om NorthConnect. Der kom NVE frem til at utenlandskabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom, men at den vil føre til en gjennomsnittlig økning i strømprisen på mellom 1 og 3 øre/kWh.

Vogstad avviser ikke dette, men han påpeker at det er noen vesentlige faktorer som det ikke tas høyde for når NVE kjører sine modeller for å regne seg frem til hvordan det vil gå med strømprisen hvis man bygger NorthConnect.

- Prisen påvirker alle de andre faktorene i markedene, sier Vogstad.

Med det mener han at en eventuell prisøkning vil få markedet til å reagere, og at det vil føre til økte investeringer.

Når man hensyntar investeringstilpasning så vil man ikke få den prisøkningen på lang sikt

Klaus Vogstad

- Når man hensyntar investeringstilpasning så vil man ikke få den prisøkningen på lang sikt, sier Vogstad.

Her gir det stort utslag at vindkraft har blitt så billig at det kan bygges ut uten subsidier, og det vil bidra til å holde strømprisene nede.

- Hvis strømprisen øker, så vil økt utbygging av vindkraft presse den ned igjen, sier Vogstad til enerWE.

Powered by Labrador CMS