- Gassen kan redusere CO2-utslipp med mer enn 50 prosent ved å erstatte kull

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de solgte naturgass for rundt 220 milliarder kroner totalt i 2018, en økning på 29 prosent fra 2017.

Samtidig forteller de at de ser sterke markedsutsikter for norsk gass, og at de forventer en etterspørsel som øker med rundt 10 prosent frem til 2030.

Equinor er den største produsenten av naturgass på norsk sokkel og den nest største leverandøren av gass til Europa. Selskapet har også en betydelig internasjonal gass-portefølje.

– De globale energimarkedene er i endring. Verden trenger mer energi og lavere CO2-utslipp. Naturgassen er godt posisjonert til å levere sikker, konkurransedyktig og bærekraftig energi til forbrukere og industri: Den kan redusere CO2-utslipp mer enn 50 prosent ved å erstatte kull, sikre nødvendig back-up for fornybar kraft og bli en langsiktig lavkarbonløsning i form av hydrogen, sier Irene Rummelhoff, Equinors konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering.

I tillegg til sine egne gassvolumer, er Equinor ansvarlig for å markedsføre og selge volumene fra statens direkte økonomiske eierskap (SDØE). Totalt dekker norsk gass om lag 25 prosent av Europas gassforbruk. En velutviklet og effektiv gassinfrastruktur, samt nærheten til markedet, gjør norsk gass svært konkurransedyktig, med Storbritannia og Tyskland som største eksportmarkeder.

Nordmenn flest har ikke et forhold til norsk gass da det er få som har gass innlagt til sine hjem. Det er derfor ikke uvanlig at gass bare omtales som en del av oljebransjen, og at mange ikke har en klar forståelse av hvor stor forskjell det er på olje og gass når det gjelder for eksempel klima og klimagassutslipp.

Selv om gass er en fossil energikilde, så gir den lavere utslipp enn for eksempel kull. Equinor mener gassen fortjener en viktig plass i suksesshistorien om Storbritannia som reduserer sine klimagassutslipp.

– Storbritannia har lykkes med å redusere sine CO2-utslipp med mer enn en tredel, til nivåer sist sett på slutten av 1800-tallet, ved å satse på gass, fornybar og andre tiltak. Vi merker oss også de positive politiske signalene fra Tyskland om gassens rolle når de faser ut kull, og ser frem til å fortsette samarbeidet med partnere i Europa for å realisere potensialet i energiomstillingen, sier Rummelhoff.

Selv i et energiscenario i tråd med togradersmålet ventes den globale gassetterspørselen kun å være noe lavere i 2050 enn i dag. Det betyr et stort behov for investeringer i å sikre nye gassleveranser for tiårene som kommer.

Equinor leter fortsatt aktivt etter gassforekomster på norsk sokkel.

Les også: