Gassco tok over som operatør for gassprosessanlegget på Nyhamna

Publisert

Nyhamna ble opprinnelig bygd som landanlegg for prosessering og eksport av gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Etter en betydelig oppgradering er anlegget nå satt i stand til å behandle gass fra andre felt i Norskehavet tilknyttet Polarled-rørledningen.

- Nyhamna passer godt inn i vår portefølje, og med Polarled-rørledningen øker kapasiteten av gass som kan eksporteres fra Norskehavet. Samtidig har Nyhamna ekspansjonsprosjekt bidratt til økt prosesseringskapasitet på Nyhamna og kan dermed bedre utnytte tidligere etablert overkapasitet i eksportrøret Langeled. Dette gir fleksibilitet og muligheter som skaper fornyet interesse for Norskehavet som gassprovins. Vårt mål er å fylle Polarled-Nyhamna-Langeled aksen med gass, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco, i en melding på selskapets hjemmeside

Den 482 kilometer lange Polarled-rørledningen fra Aasta Hansteen feltet til Nyhamna åpner for at Nyhamna kan motta gass fra andre felt. Siden åpningen i 2007 har Nyhamna prosessanlegg vært dedikert gass fra Ormen Lange-feltet. Aasta Hansteen blir det andre feltet som knyttes til Nyhamna. Eksportkapasiteten fra Nyhamna er nå 84 millioner standard kubikkmeter gass daglig.

- Nyhamna er et elektrisk drevet anlegg som gjør at denne gassaksen kan bringe gass til markedet med svært lave CO2-utslipp per levert gassenhet, noe som er positivt for både kunder og miljøet, sier Leversund.

Fra 1. oktober overføres eierskapet for Nyhamna prosessanlegg fra Ormen Lange-lisensen til et nytt interessentskap Nyhamna JV som består av følgende eiere: Statoil, Petoro, Shell, DONG, Wintershall, OMV, ExxonMobil, Total, ConocoPhillips, CapeOmega, Edison og DEA.

- Vi har forberedt oss godt på denne omstillingen, der Gassco fra 1. oktober ivaretar forpliktelser knyttet til drift og videreutvikling av prosessanlegget på Nyhamna, og der Shell fortsetter som teknisk tjenesteyter på samme måte som Statoil på Kårstø og Kollsnes. Våre ansatte skal fortsatt gjøre den samme utførende jobben på Nyhamna, og Shell fortsetter som operatør for Ormen Lange-feltet, sier områdedirektør Odin Estensen i Shell.