Gassboom på norsk sokkel

Publisert

Rekordstor gassproduksjon er årsak til at produksjonen på norsk sokkel økte i fjor, tross nedgang i oljevolumet. Oljedirektoratet spår fortsatt økning i sju år.

Oljedirektør Bente Nyland legger tirsdag formiddag fram resultater av leting og produksjon i 2017 og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

– De høye produksjonsprognosene er godt nytt for alle som er opptatt av verdiskaping i Norge, sier Nyland.

Optimismen er så høy at det antydes at produksjonen kan nå rekordnivået fra 2004.

Ved årsskiftet var det 85 produserende felt på norsk sokkel, Fem av disse ble satt i produksjon i 2017. I tillegg ble det levert planer for utbygging og drift (PUD) for ti nye prosjekt, mens ni er under utbygging. Etter noen år med nedtur ser det ut til at det er klart for videre opptur, med en mer robust næring.

– Prosjektene som vedtas nå, har generelt god lønnsomhet og kan tåle en oljepris helt ned mot 30‐40 dollar per fat, sier Nyland.

I 2018 forventer Oljedirektoratet at investeringene vil ligge rundt 122 milliarder kroner, om lag på samme nivå som i fjor. I 2019 forventes investeringene å stige til i underkant av 140 milliarder kroner.