- Vi er en god nummer to energikilde i norsk industri

Publisert

På den Store Gasskonferansen i regi av Energigass Norge presenterte lederen Tore Woll sine tanker om hvorfor gassen er så viktig for Norge. Ikke bare som eksportprodukt, men som en energikilde som brukes mye i norsk industri.

- Vi er en god nummer to energikilde i norsk industri, sier Woll.

Folk flest har trolig et inntrykk av at Norge og norsk industri stort sett bruker elektrisitet, og at gass er noe vi utvinner fra Nordsjøen og selger til andre land på lik linje med oljen. Slik er det ikke, påpeker Woll og trekker frem flere industrifabrikker og hvordan de bruker gassen i sin produksjon.

Gjengangeren er at de tidligere har brukt fyringsolje, men at de nå har gått over til gass.

- Tidligere brukte de fyringsolje, det ønsker de ikke lenger, sier Woll.

Når enerWE får en prat med ham etterpå, forklarer han at det er flere grunner til at industrien bruker gass ved siden av elektrisitet.

- Elektrisitet er den energiformen som brukes mest i industrien, ca 60 prosent. Gass ligger rundt 13-15 prosent, men det er ulike prosesser der man ikke kan bruke elektrisitet. Særlig prosesser der man må ha en åpen flamme, forklarer Woll.

Han legger til at prisen også kan spille en rolle.

I sitt foredrag påpeker Woll også at mange industribedrifter bruker en kombinasjon av gass og strøm, spesielt når de skal varme opp noe. Et eksempel på det er forbrenningsanlegg.

- De bruker gass til støttevarme, og man får ikke fyre søppel før ovnen holder 850 grader, sier Woll.

Woll mener at gassens viktighet er underkommunisert, og forteller at de er ferd med å trappe opp kommunikasjonsinnsatsen. Et av tiltakene er et magasin "Gass i Norge" som snart er klart. Det vil bli distribuert ut til aktuelle bedrifter.

- Vi holder Norge i gang, sier Woll på vegne av bransjen.

Les også: - Gass er svært viktig for norsk industri