- Gassen er verdens tredje største energikilde etter olje og kull

Publisert

enerWE Communication Conference som enerWE arrangerte på Lillestrøm onsdag 10. mai holdt analysesjef Thina Saltvedt et foredrag om den norske gassen, og hun tok utgangspunkt i at mediene skrev mye om oljeprisen, men lite om gassprisen.

Hun mente det ikke bare var pressens skyld, og viste til at problemet starter allerede med navnet til olje- og energidepartementet.

- Hva heter ministeriet? Allerede her ser vi hva det legges vekt på, sier Saltvedt.

I flere av fjorårets måneder var faktisk de norske gassinntektene større enn oljeinntektene. Slik har det også vært hittil i år.

- Faktisk utgjør gassen rundt 28 prosent av verdens totale energiforbruk, og det er verdens tredje største energikilde etter olje og kull, sier Saltvedt.

Hun gjorde også et poeng av at det nå er store endringer på gang i konkurransesituasjonen til oljen, og det er med på å gjøre gassen viktigere.

- Olje har ikke hatt noen særlig konkurranse frem til nå. Transport begynner å endre seg mye, og det går raskt. Vi kommer til å se en stor endring innenfor transportsektoren. Transportsektoren har vært helt avgjørende for oljeetterspørselen. Det har gjort at verden er helt avhengig av olje, men det er i ferd med å skifte, sier Saltvedt.

Saltvedt trekker frem transportsektoren som avgjørende for fremtiden til både olje og gass.

- Transportsektoren utgjør en veldig stor del av oljesektoren. Dette er en reell trussel mot oljeforbruk i verden, men det er også en mulighet. Hvis dette fører til store endringer i transportsektoren, så er det noe vi må ta innover oss. Hvis ikke politikerne bestemmer, så vil markedet ordne det selv. Hvis utviklingen fortsetter i samme tempo så vil det være en stor utfordring for olje og gass i løpet av neste tiår, sier Saltvedt.

Hun ser på naturgass og gasskip som en mulig løsning for Norge på dette området.

- Norge er faktisk ledende på dette. Det hører vi lite om, men dette er superspennende, sier Saltvedt.

Etter foredraget tok enerWE et videointervju med Saltvedt, og spurte mer om gassen og gasskip.

- Det vi ikke har fokusert så mye de siste årene er at inntektene fra gass har vært omtrent like store som oljen. Det er det nok mange som glemmer. Det har vært mest fokus på olje historisk sett i Norge, sier Saltvedt.

Saltvedt mener bransjen ikke har lykkes med å selge inn gassen som et grønnere alternativ enn for eksempel kull.

- Gass har lenge prøvd å selge seg inn i Europa som en brobygger til det grønnere samfunnet, og man har ikke lykkes helt med det, sier Saltvedt.

Hun peker på at det er usikkerhet knyttet til hvor mye mer miljøvennlig gassen egentlig er, og viser blant annet til problemene med methan-utslipp.

- Jeg tror gassen hadde vært tjent med å selge seg inne med en mer positiv vinkling. Man har kanskje klaget litt for mye over subsidier til grønnere energi. Det tror jeg ikke man skal klage på, sier Saltvedt.

Hun mener det er bedre muligheter for en god grønn gasshistorie innen skipsfarten.

- Norge er ledende på å utvikle dette med gasskip. Nå kommer det strengere regler for utslipp fra transportsektoren til havs. Det gir Norge en spennende mulighet, sier Saltvedt.

Her mener hun at Norge har naturlige fortrinn fra vår lange offshoreerfaring som kan komme godt med.

- Mitt råd er å fokusere på de mulighetene vi har for gassektoren til å selge seg inn i det grønne skiftet som noe positivt, og det mener jeg transportsektoren til havs burde være en god mulighet til, sier Saltvedt.

Les også: