Marius Holm Rennesund i Thema Consulting tror på superlave priser frem til august. Så vil den øke, men fortsatt likke på et lavt prisnivå historisk sett.
Marius Holm Rennesund i Thema Consulting tror på superlave priser frem til august. Så vil den øke, men fortsatt likke på et lavt prisnivå historisk sett.

Forventer superlave strømpriser frem til august

- Vi ser at perioden frem til august er priset rundt 5 euro per megawattime.

Publisert Sist oppdatert

Strømprisene er for tiden rekordlave, og så langt i år ligger gjennomsnittsprisen i Norge på 153,74 kr/MWh. Det tilsvarer en strømpris på 15,4 øre/kWh.

De to siste ukene har den ligget markant under det, med ukentlige snitt under 5 øre/kWh. Med mindre det skjer noe veldig spesielt på slutten av april måned så blir også gjennomsnittsprisen for hele april under 5 øre/kWh.

- Spotprisen nå er på historisk lave nivåer, sier Marius Holm Rennesund, partner i konsulentselskapet Thema Consulting til enerWE.

Han tror at de lave strømprisene vil holde seg superlave i flere måneder fremover.

Vi ser at perioden frem til august er priset rundt 5 euro per megawattime

Marius Holm Rennesund

- Vi ser at perioden frem til august er priset rundt 5 euro per megawattime, sier Rennesund.

Med dagens valutakurser tilsvarer det en strømpris på omtrent 60 kr/MWh eller 6 øre/kWh.

Dette baserer han på prisene i terminmarkedet. Der kan markedet kjøpe og selge strøm frem i tid, og markedet kan brukes til å gi et signal om hvordan strømprisen vil utvikle seg fremover. Samtidig kan man ikke slå fast at dette markedet treffer blink. Det er litt for lite likviditet i markedet, og det tok feil om prisene i vinter.

Samtidig er det flere andre faktorer som taler for at strømprisene vil holde seg lav fremover.

- Vi ser at magasinfyllingen viser en mer normal utvikling , men har et høyere nivå enn vanlig. Det er store mengder snø i fjellet. NVE opererer med et anslag på 86 TWh som er 30 TWh mer enn normalt. Dette skal ned i magasinene når snøsmeltingen for alvor starter, slik at det vil være et prispress gjennom hele sommeren og også utover høsten, sier Rennesund.

Han tror imidlertid ikke at disse superlave strømprisene vil vare hele året. Når sommeren tror han og markedet at de vil ta seg noe opp igjen.

Markedet forventer en oppgang mot 20 eruo per megawattime utover høsten

- Markedet forventer en oppgang mot 20 eruo per megawattime utover høsten, sier Rennesund.

Det er fortsatt et lavt nivå sammenlignet med gjennomsnittsprisene i Norge de siste årene:

Gjennomsnittspriser for strømmen i Norge

År Kraftbørsen Forbrukerpris
2013297,10 kr/MWh29,7 øre/kWh
2014245,68 kr/MWh24,6 øre/kWh
2015181,87 kr/MWh18,2 øre/kWh
2016245,24 kr/MWh24,5 øre/kWh
2017266,65 kr/MWh26,7 øre/kWh
2018419,17 kr/MWh41,9 øre/kWh
2019382,76 kr/MWh28,3 øre/kWh
2020153,74 kr/MWh15,4 øre/kWh

Gjennomsnittlige norske strømpriser per år. Snittprisen i år er frem til og med 21. april.

For norske strømkunder er de lave strømprisene selvsagt svært gledelige, men for kraftprodusentene og eierkommunene er de problematisk lave.

Tidligere denne uken la kraftkonsernet BKK frem tallene for 2019, og det var et rekordresultat. Dermed kunne BKK betale ut totalt 600 millioner kroner i utbytte til eierne. Det betyr at statseide Statkraft og 27 kraftkommuner på vestlandet fikk en solid utbetaling som kom godt med på kommunebudsjettet i en tid der mange kommuner har gått på en økonomisk smell som følge av koronaviruset.

Samtidig advarte BKK allerede nå om at utbyttet neste år ville bli magert som følge av de lave strømprisene.

Slik er det i store deler av kommune-Norge nå. omtrent 90 prosent av vannkraften i Norge eies av staten, fylkeskommunene og ikke minst kommunene. De vil merke godt når en vanligvis stor inntektskilde blir markant redusert som følge av lave strømpriser.

Rennesund og Thema gjør mange beregninger av strømprisene i det norske og nordiske strømmarkedet, men han avslår å komme med et anslag på hvor mye kraftkommunene risikerer å tape.

Han nøyer seg med å anslå at snittprisen vil gå litt opp fra dagens ekstremt lave nivå, men at det ikke er nok til å få den opp på samme prisnivå som tidligere år.

Det er en nedgang på 65 prosent fra i fjor og vil bety betydelige resultatforverring for selskapene og dermed også lavere utbytte til eierne

Marius Holm Rennesund

- Slik markedet ligger i dag ser det ut som årsprisen skal lande på ned mot 13 eller 14 euro per megawattime. Det er en nedgang på 65 prosent fra i fjor og vil bety betydelige resultatforverring for selskapene og dermed også lavere utbytte til eierne, sier Rennesund til enerWE.

Indirekte påvirkning av lav oljepris

Det er ikke bare strømprisen som er lav for tiden. I den andre delen av energibransjen sliter olje- og gassbransjen med svært lave priser på olje og gass.

Det påpekes ofte at strømmarkedet påvirkes av prisen på fossil energi. Rennesund forklarer at det er forskjell på hvordan olje og gass påvirker strømmarkedet.

- Når det gjelder oljeprisens påvirkning på kraftprisen så er det liten direkte påvirkning her siden olje ikke brukes i kraftproduksjon, med noen unntak blant annet i Baltikum, sier Rennesund.

Samtidig har oljeprisen en indirekte påvirkning av strømprisen fordi den påvirker transportkostnadene for kull.

- Oljeprisen har imidlertid en påvirkning på prisen på kull levert i Europa gjennom at den skal fraktes til Europa med skip der olje er drivstoffet. Fraktkostnaden vil derfor synke som følge av oljeprisnedgangen og det kan også lede til lavere priser på kull levert Europa, sier Rennesund.

Oljen sendes også til raffineriene for foredling til andre produkter, og det går blant annet til produksjon av diesel. Det er en viktig innsatsfaktor i kullutvinning, spesielt i dagbrudd. Dermed påvirker oljeprisen også utvinningskostnadene for kull.

- Lavere kullpriser vil igjen gi lavere produksjonskostnader for kullkraft alt annet likt og dermed potensielt presse kraftprisen ned, sier Rennesund.

Gassen påvirker strømprisen

Den viktigste fossile energiprisen er imidlertid gassprisen. I hvert fall når det er snakk om hvordan de fossile energiene påvirker strømprisene.

- Vi ser imidlertid at med det i dag ofte er gasskraft som er på marginen i Europa, sier Rennesund.

Tidligere var gassprisen koblet direkte til oljeprisen, og slik er det fortsatt for mange avtaler. Samtidig

- Nå handles gass i mye større grad i spotmakedene på ulike hub’er og linken er derfor mer eller mindre borte, sier Rennesund.

Han tror også at den lave gassprisen i stor grad er et resultat av mye LNG-utbygging som gir mye billig gass inn i markedet. Samtidig mener han det lave gassforbruket som følge av høye temperaturer i Europa også har redusert behovet for gass denne vinteren.

- Oljeprisnedgangen har derfor ikke påvirket gassprisen i Europa så mye og dermed er heller ikke kraftprisen på kontinentet påvirket så mye, sier Rennesund.

Vannkraften presser prisen ned

I år er det som nevnt veldig mye vann i vannmagasinene, og det ligger også veldig mye snø klar til å smeltes. Dermed må vannkraftverkene produsere mye strøm uansett hvor lav strømprisen er i kraftmarkedet. Det har presset strømprisene kraftig ned.

- I Norden trumfer den veldig spesielle hydrologiske situasjonen alle andre for tiden og det ser vi også gjennom den store spreaden mellom tyske og Nordiske kraftpriser, sier Rennesund.

Avslutningsvis påpeker Rennesund at de lave energiprisene på strøm, olje og gass er naturlig i situasjonen vi nå står i med virusutbrudd og omfattende tiltak for å hindre spredning.

- Fremover vil vi ha noen av de samme driverne i alle markedene gitt at vi går inn i en resesjon med lavere økonomisk aktivitet vil en svak etterspørselsside påvirke både olje, kull og gassprisen og dermed også kraftprisen, sier Rennesund.