Spørreundersøkelse:

63 % mener at det er bedre at Norge fortsetter å produsere olje enn at andre land gjør det

- Alle analyser viser at verden i 2050 trenger olje og gass for å møte energibehovet.

I en undersøkelse gjort av Kantar TNS svarer et flertall av nordmenn at Norge bør fortsette å produsere olje. Det forteller interesseorganisasjonen Norsk olje og gass i en pressemelding.

Stilt overfor valget om et annet land heller burde produsere olje, mener et flertall av nordmenn at Norge bør fortsette sin produksjon.

Totalt 3889 personer ble intervjuet i en landsdekkende spørreundersøkelse. Respondentene ble stilt følgende spørsmål:

Tenk deg en situasjon der kun ett av følgende land burde produsere olje, hvilket land mener du det bør være?

Spørreundersøkelse

Tenk deg en situasjon der kun ett av følgende land burde produsere olje, hvilket land mener du det bør være?

Svaralternativene var:

  • USA
  • Saudi-Arabia
  • Russland
  • Iran
  • Irak
  • Kina
  • Norge
  • Annet land
  • Vet ikke.

- Alle analyser viser at verden i 2050 trenger olje og gass for å møte energibehovet. Da er det avgjørende at land som Norge, som er blant de som har minst utslipp både ved utvinning og ved bruk av våre produkter, fortsetter produksjonen slik at utslippene blir minst mulig. Derfor er det positivt at folk i Norge er enig i at de 225.000 kunnskapsrike arbeiderne i bransjen, fortsatt bør bidra til å levere den energien verden trenger, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Interesseorganisasjonen er oppgitt over at flere av de politiske ungdomspartiene krever at Norge skal slutte å lete etter mer olje, og at de vil stanse utlysninger av nye konsesjoner på norsk sokkel.

De påpeker at hvis disse kravene blir innfridd så vil det innebære at andre land må overta bortfallet av norsk oljeproduksjon.