— Det er flott å se at gamle felt kan få nytt liv

Oljefeltet Tor ligger i Nordsjøen og var i produksjon fra 1978 til 2015.

Publisert

Olje- og energidepartementet forteller i en pressemelding at de torsdag godkjente utbyggingsplanen for oljefeltet Tor II i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er i fjerde kvartal av 2020.

— Det er flott å se at gamle felt kan få nytt liv. Tor har allerede vært i drift i 37 år. Nå er en ny utbyggingsplan godkjent og det er klart for et "Tor-comeback" i 2020. Gjennom aktiv innsats fra oljeselskapene og teknologiske framskritt vil Tor II skape nye arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Oljefeltet Tor ligger i Nordsjøen og var i produksjon fra 1978 til 2015. Med godkjenningen ligger det an til at feltet vil være i gang igjen i fjerde kvartal 2020. Utbyggingen skjer gjennom en havbunnsutbygging tilknyttet Ekofisk. Utvinnbare reserver er anslått til om lag 68 millioner fat oljeekvivalenter.

— Ved at Tor II kobles opp mot Ekofisk-feltet bidrar det til effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Aktiviteten i Ekofisk-området illustrer hvor viktig næringen er for sysselsetting i hele landet. Bare på Ekofisk er det sysselsatte fra alle landets fylker og fra 240 norske kommuner, sier olje- og energiminister Freiberg.

De totale investeringer i utbyggingen er anslått til 6,1 milliarder kroner. Det er antatt at en stor del av kontraktsverdien i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter. Rettighetshavergruppen består av:

  • ConocoPhillips Norge AS (30,66 %)
  • Total E&P Norge (48,2 %)
  • Vår Energi (10,82 %)
  • Equinor (6,64 %)
  • Petoro (3,69 %).

Tor-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, nord-øst for Ekofisk. Det ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift for feltet ble godkjent i 1973. Feltet ble utbygd med en kombinert brønnhode- og prosessinnretning koblet opp mot innretningene på Ekofisk-feltet. Produksjonen startet opp i 1978. Fram til 2015 var det blitt produsert fra til sammen 16 produksjonsbrønner.

Tor II-utbyggingen består av nye brønner, undervannsanlegg som kobles opp mot en av plattformene på Ekofisk-feltet og nødvendige tilpasninger på denne mottaksplattformen. Prosessering og videre transport av produksjonen vil skje gjennom eksisterende plattformer på Ekofisk-senteret.