Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Selv med lavere oljepris bidro Petoro med 19,2 milliarder i årets tredje kvartal

Så langt i år har statens oljeselskap bidratt med 78 milliarder kroner til statskassen.

Publisert

Det statlig eide oljeselskapet Petoro la i dag frem sine tall for årets tredje kvartal.

De viser at selskapet 19 milliarder kroner, to milliarder mer enn isamme periode i fjor. Dette reflekterer det høye aktivtetsnivået på norsk sokkel.

Samtidig ble netto kontantstrøm fra Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) per tredje kvartal 78 milliarder kroner, noe som er en reduksjon på sju milliarder fra samme periode i fjor. Prisnedgangen og lavere produksjon oppgis som årsak.

- Inntektene fra SDØE-porteføljen er betydelige, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.

Selv med lavere produksjon og priser overførte Petoro 19,2 milliarder kroner til den norske stat i tredje kvartal alene.

Nye utbygginger og flere feltoppgraderinger gir høy aktivitet og store ringvirkninger. SR-banks siste konjunkturbarometer melder at 78 % av de oljerelaterte bedriftene på sørvest-landet og i Oslo-området forventer ytterligere vekst i 2020.

- Svært gledelig og helt nødvendig for framtidige inntekter, arbeidsplasser og langsiktig verdiskapning, fortsetter Moen.

Gigantfeltet Johan Sverdrup kom i produksjon 5. oktober.

- Feltet produserer allerede 200.000 fat per dag, og når det produserer for fullt vil det stå for over 20 prosent av den totale oljeproduksjonen fra SDØE-porteføljen, sier Moen.

Det er i år 50 år siden Ekofisk ble funnet og Norge ble en oljenasjon. Johan Sverdrup er det største feltet siden 80-tallet, og utbyggingen avspeiler en helt ny tid.

Johan Sverdrup viser vei både ved bruk av digitalisering, rekordlave utslipp ved hjelp av elektrifisering og svært god lønnsomhet

Grethe Moen

- Johan Sverdrup viser vei både ved bruk av digitalisering, rekordlave utslipp ved hjelp av elektrifisering og svært god lønnsomhet, sier Moen.

Feltet vil tjene penger selv med en oljepris på under 20 dollar fatet. Utslippene av klimagasser fra feltet er rekordlave både i norsk og internasjonal målestokk og det er tatt fremtidsrettede valg om digitale løsninger som vi ser fram til å benytte også andre steder på norsk sokkel.

Johan Sverdrup er fullelektrifisert fra oppstart. Elektrifisering av installasjoner er det tiltaket som i vesentlig grad kan bidra til å redusere utslippene fra norsk sokkel, spesielt av CO2.

- Utfordringen fremover vil være hvordan vi kan elektrifisere flere av våre modne felt. Derfor var det svært oppløftende da vi 11. oktober overleverte plan for del-elektrifisering av feltene Gullfaks og Snorre, sier Moen.

Den flytende vindparken Hywind Tampen skal forsyne de to store, modne feltene med fornybar elektrisk kraft. Bruk av havvind som energikilde til drift av plattformer er nybrottsarbeid, og gir et klart signal om at industrien viser handlekraft for å nå norske klimamål.

I Petoros portefølje er flere felt som for eksempel Troll A, Gjøa og Ormen Lange allerede elektrifisert, noe som bidrar til lave gjennomsnittlige CO2-utslipp fra SDØE-porteføljen.

Når Johan Sverdrup og Martin Linge er i full produksjon, og Hywind Tampen kommer i drift, vil over 50 prosent av SDØEs produksjon være elektrifisert.

- Vi må bidra til omstillingen av industrien til et lavkarbonsamfunn. Dette er viktig for Norge som en moden olje- og gassnasjon og styrker norsk sokkels konkurransekraft ytterligere, understreker Moen.

Samlet olje- og gassproduksjon fra Petoro var 939 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 141 kboed (13 %) lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak naturlig produksjonsfall og lavere gassuttak fra Troll.