Norsk sokkel produserte olje for 26,1 og gass for 9,5 milliarder kroner i februar

Gassprisen var under halvparten av hva den var på samme tid i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Oljedirektoratet har i dag lagt frem de foreløpige tallene for produksjonen på norsk sokkel i februar.

Dette er de aggregerte tallene for alle feltene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. De individuelle tallene for hvert enkelt felt kommer noe senere, og det kan forekomme justeringer også av totaltallene.

Tallene som Oljedirektoratet legger frem i dag viser at det i februar ble produsert 2.106.000 fat olje, NGL og kondensat. Det er en økning på 129.000 fat per dag sammenlignet med januar.

Av det utgjorde oljen 1.749.000 fat, NGL 330.000 fat og kondensat 27.000 fat.

Det ble også produsert og solgt 10,0 milliarder kubikkmeter med gass. Det er 0,5 milliarder mindre enn i januar, og utgjør et snitt på 343,5 millioner kubikkmeter om dagen.

Væskeproduksjonen i februar fordeler seg slik: 1 749 000 fat olje, 330 000 fat NGL og 27 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 0,7 prosent under OD sin prognose for februar. Oljedirektoratet forklarer det med tekniske problemer på noen av feltene.

Mye har skjedd siden februar, og både virusfrykt og priskrig på olje har gått hardt utover både oljeprisen og gassprisen.

Det er likevel interessant å se hva februarproduksjonen faktisk bidro med i kroner og øre. For å gjøre det har enerWE regnet ut gjennomsnittsprisen for oljen i februar, samt at vi har sjekket opp snittprisen på gass til Europa.

I februar svingte oljeprisen mellom 49,67 og 54,45, og i snitt lå den på 55,32 dollar fatet. Samtidig lå dollaren på mellom 9,21 og 9,47 kroner. Det betyr at oljeprisen i norske kroner lå mellom 470,40 og 551,86 kroner, med en snittpris på 514,21 kroner fatet.

Med det som utgangspunkt kan vi anslå at norsk sokkel i snitt produserte olje til en verdi av 899 millioner kroner hver eneste dag i februar. For måneden totalt sett utgjorde det ca 26,1 milliarder kroner.

Gassprisen er ikke like lett tilgjengelig som oljeprisen, men ifølge Ycharts lå den i snitt på 2,908 dollar ber million BTU i februar. Omregnet til kubikkmeter og norske kroner utgjør det en snittpris på omtrent 0,96 kroner per kubikkmeter.

Det er en veldig lav gasspris. Selv om fjoråret hadde skuffende lave gasspriser, lå snittet for året som helhet på 1,43 kroner per kubikkmeter. I februar i fjor lå den på 2,02 kroner, og i den dårligste måneden - september - var den nede i 1,04 kroner.

Det blir likevel mye penger av det. Selv med en gasspris under én krone, utgjør gassutvinningen likevel 328,7 millioner kroner om dagen. Totalt for måneden ble det 9,5 milliarder kroner.

Totalt ble det altså produsert olje og gass for ca. 35,6 milliarder kroner i februar. NGL og kondensat kommer i tillegg.

Powered by Labrador CMS