Norge hentet ut olje for 1,1 milliarder og gass for 650 millioner hver dag i desember

Oppdaterte tall fra Oljedirektoratet viser at desember ble en bedre måned enn forventet.

Publisert

Oljedirektoratet har i dag lagt frem de foreløpige produksjonstallene for utvinningen av olje, gass og annen væske fra norsk sokkel i desember.

De viser at det i snitt ble produsert nesten 2,1 millioner fat med olje, gass, NGL og kondensat hver eneste dag i desember.

Oljeproduksjonen i 2019
Oljeproduksjonen i 2019

Dette er en økning på 95.000 fat fra november, og det er 4,6 prosent mer enn direktoratet la til grunn i sin prognose.

Av dette utgjorde oljen nesten 1,8 millioner fat. I desember lå oljeprisen mellom 64 og 69 dollar fatet, og det betyr at det ble hentet opp olje for et sted mellom 115 og 124 millioner dollar hver eneste dag. I norske kroner tilsvarer det omtrent 1,1 milliarder kroner om dagen.

Gassen oppgis vanligvis i kubikkmeter istedenfor fat, og Oljedirektoratet opplyser at det i snitt ble produsert 345,5 millioner kubikkmeter gass. Gassprisen er ikke åpent tilgjengelig på samme måte som oljen, og prisen er i større grad knyttet opp mot avtaler.

Ifølge administrerende direktør Frode Leversund i Gassco ligger den for tiden på omtrent 1,9 kroner per kubikkmeter, og hvis vi legger det til grunn betyr det at det ble hentet opp gass for omtrent 656 millioner kroner hver dag.

Gassproduksjonen i 2019.
Gassproduksjonen i 2019.

I 2018 utgjorde oljen og gassen omtrent like store eksportinntekter for Norge. Det blir neppe tilfelle når regnestykket for 2019 skal gjøres opp, og det er fordi gassprisen var lavere i fjor enn i 2018.

I tillegg til olje og gass produseres det også NGL og kondensat fra norsk sokkel. Det gjør at totaltallene blir noe høyere.

For året som helhet oppgir Oljedirektoratet at det totalt ble produsert 216 millioner kubikkmeter med oljeekvivalenter. Det tilsvarer omtrent 1,4 milliarder fat.

Av dette utgjør oljen 515,8 millioner fat, mens gassen utgjør 19 millioner oljeekvivalenter. Det betyr i praksis rundt 19 milliarder kubikkmeter med gass.

Oljedirektoratet bemerker at dette er foreløpige tall. Deres database vil bli oppdatert når tallene er bekreftet.

Powered by Labrador CMS