Kjell-Børge Freiberg
Kjell-Børge Freiberg

- Det blir en ekstremt dyr symbolpolitikk

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg er bekymret for den norske debatten om sluttdato for den norske oljevirksomheten.

Publisert

I sin åpningstale på olje- og gasskonferansen OG21 som arrangeres på Oslo Plaza i dag tok olje- og energiminister for seg viktigheten av å utvinne olje og gass på norsk sokkel med lavest mulig utslipp.

Han trakk spesielt frem det nyåpnede storfeltet Johan Sverdrup.

- Med strøm fra land er utslippene per produsert fat under 700 gram. Snittet på verdensbasis er 17 kg, sier Freiberg.

Samtidig som norsk sokkel har et lavt gjennomsnittlig utslipp under utvinningen av olje og gass, anerkjenner ministeren at dette ikke er det største utslippsproblemet når det gjelder olje og gass.

Det er klimautfordringer knyttet til sluttbruken

Kjell-Børge Freiberg

- Det er klimautfordringer knyttet til sluttbruken, sier Freiberg.

Samtidig påpeker han at man ikke kommer bort fra at verdens befolkning øker, og at det får konsekvenser for energietterspørselen.

- En voksende verdensbefolkning trenger mer energi. De er avhengige av et energisystem som enn så lenge domineres av kull, olje og gass, sier Freiberg.

Som olje- og energiminister er ikke Freiberg bare minister for olje og gass. Han er også ansvarlig statsråd for fornybar energi, og han gleder seg stort over at fornybar energi har en formidabel vekst. Freiberg påpeker imidlertid at denne veksten alene ikke vil klare å dekke den enorme energietterspørselen på mange tiår.

- Dessverre flere som tar til orde for å sette en sluttdato for norsk sokkel. Konsekvensene av en sånn politikk blir dramatisk og det blir en ekstremt dyr symbolpolitikk, sier Freiberg.

Han mener at en eventuell reduksjon eller nedstenging av produksjon på norsk sokkel med all sannsynlighet vil erstattes av produksjon i andre land som ikke tar utslipp på alvor i like stor grad.

- Kutt i norsk produksjon vil dermed høyst sannsynlig gi økte globale utslipp, sier Freiberg.

Vi har gitt rekordtildelinger til areal på norsk sokkel. I TFO 2019 har vi utvidet med hele 90 blokker

Kjell-Børge Freiberg

Freiberg mener også at en prematur nedstenging vil skape problemer for teknologiutviklingen som Norge er helt avhengig av hvis vi skal ta en ledende posisjon innenfor fornybar energi.

- Norsk sokkel er i verdenstoppen med tanke på forskning og utvikling. Å begrense eller sette en sluttdato for produksjon vil også begrense eller sette en sluttdato for teknologiutviklingen, sier Freiberg.

Han er derfor klar på at Norge bør fortsette å lete etter olje og gass på norsk sokkel.

- Vi har gitt rekordtildelinger til areal på norsk sokkel. I TFO 2019 har vi utvidet med hele 90 blokker, sier Freiberg.