EU klarer bare å produsere 25 prosent av gassen selv, og produksjonen går nedover. De vil derfor ha et stort behov for å importere gass selv om etterspørselen skulle falle så mye som 75 prosent, sier Lars Erik Aamodt i olje- og energidepartmentet.
EU klarer bare å produsere 25 prosent av gassen selv, og produksjonen går nedover. De vil derfor ha et stort behov for å importere gass selv om etterspørselen skulle falle så mye som 75 prosent, sier Lars Erik Aamodt i olje- og energidepartmentet.

- EU har fortsatt behov for import av gass selv om etterspørselen faller 75 prosent

Oljedirektoratets ekspedisjonssjef påpeker at årets olje- og gassinntekter har stor betydning også for fremtiden.

Publisert

Tirsdag denne uken arrangerte olje- og energidepartementet et informasjonsmøte der de og Oljedirektoratet presenterte en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

I den forbindelse holdt ekspedisjonssjef Lars Erik Aamodt et innlegg der han fremsnakket olje- og gassnæringens bidrag til fellesskapet.

Vi bruker like mye penger som staten forventer å få inn fra oljeselskapene i år

Lars Erik Aamodt

- Vi bruker like mye penger som staten forventer å få inn fra oljeselskapene i år, sa Aamodt på presentasjonen.

Han viste til at staten i år forventer at olje- og gassbransjen vil bidra med 245 milliarder kroner, og at det er like mye som regjeringen forventer å hente ut av oljefondet.

Forøvrig er det også nesten det samme som statsdbudsjettet legger opp til å bruke på pensjonsutbetalinger i år.

For å hamre inn bransjens betydning for den norske stat og den norske statsborgeren, viste Aamodt en slide med noen nøkkeltall der dette var en av tallene.

7,4 milliarder ekstra hvert eneste år

Han trakk også frem at disse 245 milliardene ikke bare betyr noe for årets budsjett. Det vil også påvirke alle fremtidige statsbudsjett.

Det gjør at våre politikere hvert år fremover kan gi 7,4 milliarder kroner ekstra på statsbudsjettet som følge av årets innbetaling

Lars erik Aamodt

- Det gjør at våre politikere hvert år fremover kan gi 7,4 milliarder kroner ekstra på statsbudsjettet som følge av årets innbetaling, sier Aamodt.

Det er fordi statsbudsjettet i henhold til handlingsregelen kan hente ut opptil 3 prosent av fondets verdi. Uten disse 245 milliardene ville det blitt 7,4 milliarder mindre tilgjengelig hvert år.

Det er et aspekt som ofte drukner litt når det henvises til at Norge faktisk tjener mer penger på renter, utbytte og avkastning i Oljefondet, enn på hva bransjen betaler i skatter, avgifter og utbytte fra Equinor.

Han viste også til at oljefondet nå utgjør nesten to millioner kroner for hver nordmann, og at hver familie med to voksne og to barn ville måtte betalt hele 185.000 kroner mer i skatt hvis det ikke var for oljeinntektene.

Økende energibehov

Aamodt tok også for seg Norges rolle som eksportnasjon, og viste til at selv om vi er et lite land med bare litt over fem millioner innbyggere, så står vi for hele to prosent av verdens oljebehov og tre prosent av gasseksporten.

- Vi eksporterer nesten alt, sier Aamodt.

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamodt i olje- og energidepartementet.
Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamodt i olje- og energidepartementet.

Han tok også for seg endringene i hva slags andel forskjellige energikilder har hatt fra tiår til tiår de siste hundre årene.

- Kull var stort i andel av energiforsyningen for 100 år siden. Den har gått ned, sier Aamodt.

Han anerkjenner samtidig at etterspørselen etter olje og gass også vil gå ned. Samtidig påpeker han at andelen alene ikke gir et godt nok helhetlig bilde av hva som faktisk skjer.

- Det er ikke en transformasjon, det er en addisjon, sier Aamodt.

Med det mener han at selv om andelen til for eksempel kull har gått ned, så har mengden for hver av energikildene økt fordi verden bruker stadig mer energi.

Mener EU fortsatt vil trenge norsk gass

Et av de store spørsmålene for Norges eksport er hva som vil skje med gassen i årene fremover.

Her taler EU med to tunger. På den ene siden sender de et klart signal om at de i fremtiden vil bruke mindre gass på grunn av utslippene, men på den andre siden investerer de i gassrør og inngår kontroversielle avtaler med Russland om gassrørledningen Nord Stream 2. Det er derfor ikke helt gitt hva EU faktisk ender opp med å gjøre når det gjelder gassbruken i fremtiden.

Aamodt påpeker at EU's egen gassproduksjon i dag bare dekker 25 prosent av behovet, og at deres gassproduksjon er fallende. Han mener derfor at det vil bli behov for å importere mye gass fra blant annet Norge selv om gassbruken skulle falle relativt mye.

- EU har fortsatt behov for import av gass selv om etterspørselen faller 75 prosent, sier Aamodt.

Han mener derfor det er behov for å finne mer gass ettersom verdens gassproduksjon vil falle i fremtiden med mindre det gjøres betydelige nye funn.