Produksjonen på norsk sokkel er 4 prosent lavere enn forventet

Publisert

Oljedirektoratet har lagt ut tallene for produksjonen på norsk sokkel i april, og de viser en nedgang på 34.000 fat pr. dag sammenlignet med mars. Det betyr at april fortsetter en trend der produksjonen så langt i år ligger ca. 4 prosent under Oljedirektoratets prognose og 3 prosent under prognosen for 2018.

Vedlikeholdsarbeid og mindre tekniske problemer oppgis som årsak til produksjonsreduksjonen.

Oljeproduksjon

Gassproduksjon

Væskeproduksjon