Troll A
Troll A

Norsk sokkel produserte energi tilsvarende 2400 TWh i 2020

Se oversikten over hvor mye energi hvert av feltene på norsk sokkel produserte i fjor.

Publisert

Når det rapporteres hvor mye som produseres på norsk sokkel oppgis det som regel i antall fat olje eller standard kubikkmeter med gass (Sm3). Dette gir en god indikasjon på hvor mye det er snakk om, men det er litt krevende å sammenligne på tvers av de fossile energikildene som hentes opp. Derfor brukes det ofte også en omregning til såkalte oljeekvivalenter, og disse oppgis som regel i antall fat eller antall kubikkmeter.

Ettersom det er snakk om energi, er det imidlertid også mulig å regne det om til en energienhet som for eksempel megajoule (MJ). Dette kan også regnes om til en energienhet som kanskje er mer forståelig for folk flest, og det er antall kilowattimer (kWh). Når det blir snakk om enorme mengder dreier det seg imidlertid fort om svært store tall, og da kan det være hensiktsmessig å regne om til MWh, GWh og også TWh. Disse enhetene tilsvarer henholdsvis tusen, millioner og milliarder kilowattimer.

Forskjellige energikilder har forskjellige fortrinn og ulemper, og det vil aldri bli helt rettferdig å sammenligne en energikilde med en annen ved å omregne til en felles energienhet. Det kan argumenteres godt for at det blir som å sammenligne epler og pærer, og det er korrekt. Samtidig gir det et interessant perspektiv på hva slags størrelsesforhold det er snakk om for de forskjellige energikildene.

I følge tall fra Oljedirektoratet ble det i 2020 produsert 228,7 millioner Sm3 med oljeekvivalenter på norsk sokkel. Det fordelte seg slik:

 • Olje: 98,4 millioner Sm3
 • Gass: 112,3 milliarder Sm3 (112,3 millioner oljeekvivalenter)
 • NGL: 16,8 millioner Sm3
 • Kondensat: 1,3 millioner Sm3

Omregnet til energi tilsvarer det til sammen 2396,2 TWh. Av det utgjorde gassen mest når vi regner i energimengde, selv om oljen utgjorde mest pengemessig for Norge. Gassen tilsvarer en energimengde på 1247,8 TWh mens oljeenergien tilsvarer 970,3 TWh. Det ble også produsert NGL og kondensat tilsvarende henholdsvis 165,4 TWh og 12,6 TWh.

Selv om det som nevnt ikke blir helt riktig å sammenligne forskjellige energiformer, så er det verdt å merke seg at Norge i fjor produserte 141,6 TWh fra vannkraft, 9,9 TWh fra vindkraft og 2,7 TWh fra varmekraft. Til sammen utgjør det 154,2 TWh.

Det betyr at Norge produserte over 15 ganger så mye energi på norsk sokkel, som på land. Troll-feltet produserte alene mer enn tre ganger så mye som norsk vannkraft totalt, og Johan Sverdrup produserte nesten dobbelt så mye som vannkraften. Hele 39 felt produserte mer energi enn den totale energimengden fra vindkraften.

Så må det påpekes at det er store forskjeller på energikildene. Virkningsgraden for bruk av elektrisiteten som produseres fra vannkraft og vindkraft er mye høyere enn virkningsgraden når man forbrenner olje eller gass. Her brukes det forskjellige omregninger, men man kan regne med virkningsgrader som er både to og tre ganger så høye for bruk i for eksempel elbiler sammenlignet med bensin- og dieselbiler.

Samtidig kan man ikke bare se seg blind på virkningsgraden. Mye av den gevinsten spises for eksempel opp hvis man bruker elektrolyse til å produsere hydrogen fra vindkraft.

Når man sammenligner forskjellige energikilder er det mange faktorer som avgjør hvor godt egnet det er. Det gjelder for eksempel:

 • Energimengde
 • Vekt
 • Volum
 • Utslipp
 • Sikkerhet
 • Tilgjengelighet
 • Infrastruktur
 • Kostnader

Hvis vi legger det til side, er det likevel interessant å hvor mye energi det er snakk om. For hvis det grønne skiftet skal lykkes må den enorm mengden med fossil energi erstattes. Da er det greit å vite hvor mye det faktisk er snakk om.

Norges største felt etter mengden produsert energi

Felt Olje (TWh) Gass (TWh) NGL (TWh) Kondensat (TWh) Totalt (TWh)
TROLL49,2389,613,00,0451,8
JOHAN SVERDRUP241,39,37,90,0258,5
ORMEN LANGE0,0132,40,05,9138,2
ÅSGARD13,673,424,50,0111,5
AASTA HANSTEEN0,097,20,01,999,1
OSEBERG36,638,59,50,084,6
GULLFAKS SØR12,154,212,20,078,4
VISUND10,447,75,10,063,2
EKOFISK50,18,21,70,060,0
KVITEBJØRN6,746,54,30,057,5
EDVARD GRIEG49,95,02,50,057,3
SKARV8,036,07,00,051,0
TYRIHANS8,633,18,20,050,0
SNØHVIT0,042,03,04,949,8
HEIDRUN28,117,11,60,046,8
GJØA4,026,012,40,042,5
GRANE39,30,00,00,039,3
SNORRE38,60,00,00,038,6
IVAR AASEN27,44,91,60,033,9
SLEIPNER VEST4,425,23,30,032,9
VALHALL26,04,61,20,031,8
GUDRUN14,114,72,60,031,5
VEGA4,217,59,20,030,9
FRAM15,412,91,90,030,3
ALVHEIM23,66,60,00,030,2
ELDFISK24,52,70,80,028,0
STATFJORD8,210,47,10,025,7
GULLFAKS23,80,00,00,023,8
MIKKEL2,114,76,40,023,2
GOLIAT22,80,00,00,022,8
OSEBERG SØR12,47,80,00,020,1
GINA KROG12,52,82,80,018,0
NORNE5,010,11,50,016,5
KRISTIN3,77,33,00,014,0
ODA12,50,00,30,012,8
VALEMON1,211,40,00,012,6
BALDER10,40,00,00,010,5
KNARR8,90,41,00,010,3
DRAUGEN9,70,00,20,010,0
TRESTAKK9,90,00,00,09,9
MARULK0,76,40,90,08,0
UTGARD3,23,71,20,08,0
MARIA7,80,00,00,07,8
MORVIN2,73,61,30,07,6
VIGDIS7,10,00,00,07,1
TORDIS6,10,50,30,06,8
VISUND SØR0,64,91,20,06,8
BRAGE4,51,50,70,06,6
ALVE0,64,51,30,06,5
SKOGUL5,60,60,00,06,2
VOLUND4,71,10,00,05,8
STATFJORD NORD5,20,20,10,05,5
24/9-12 S (Frosk)4,70,30,00,05,0
SVALIN4,70,00,00,04,7
VESLEFRIKK2,31,40,70,04,3
OSEBERG ØST4,20,10,00,04,3
ÆRFUGL3,70,00,00,03,7
ULA3,10,00,30,03,4
VILJE2,90,10,00,03,0
STATFJORD ØST1,80,50,40,02,7
TAMBAR2,50,00,10,02,6
VALE1,60,80,00,02,4
SLEIPNER ØST0,31,60,30,02,3
EMBLA0,81,00,20,02,0
RINGHORNE ØST1,80,00,00,01,8
SKULD1,80,00,00,01,8
GUNGNE0,21,30,20,01,8
SIGYN0,60,80,40,01,7
SYGNA1,50,00,00,01,5
SKIRNE0,11,30,00,01,5
BYRDING1,30,00,00,01,3
URD1,30,00,00,01,3
ATLA0,00,80,00,00,8
HOD0,40,10,00,00,5
HEIMDAL0,00,30,00,00,3
TOR0,20,00,00,00,2
BLANE0,10,00,00,00,1
FLYNDRE0,10,00,00,00,1
ENOCH0,10,00,00,00,1
REV0,00,10,00,00,1
BØYLA0,10,00,00,00,1
GYDA0,00,00,00,00,0
ISLAY0,00,00,00,00,0
DVALIN0,00,00,00,00,0
GIMLE0,00,00,00,00,0
TUNE0,00,00,00,00,0
Powered by Labrador CMS