Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

- Norsk sokkel kommer til å endre seg. Vi skal fortsette å levere energi, mer fornybar energi, og gradvis mindre olje og gass

Norsk olje og gass satser på havvind, men påpeker samtidig at oljeproduksjonen faller raskere enn oljeetterspørselen.

Publisert

I dag la Norsk olje og gass frem sin investeringsanalyse for de neste fem årene. De viser at investeringene øker neste år.

- Vi forventer at 2020 er et toppår, sier Schjøtt-Pedersen.

Deretter blir det en nedgang, men ikke verre enn at Schjøtt-Pedersen beskriver det som et godt høyt nivå. Han påpeker imidlertid at det er en klar grunn til at det går nedover.

- Hovedårsaken til nedgangen vi ser er mangelen på store utbygginger, sier Schjøtt-Pedersen.

Han viser videre til at det har vært store investeringer, men at utbygginger som ble det ble levert inn PUD-er for før 2017 nå har kommet i drift, og at de ikke vil bidra med så store investeringer lengre. Han er derfor klar på at det må letes mer.

- Det er et stort behov for å lete og finne mer, sier Schjøtt-Pedersen.

Det sier han på tross av det massive engasjementet rundt klimasaken, og stadig voksende krav om at Norge tar grep og stenger ned olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Produksjonen faller raskere enn etterspørselen

Schjøtt-Pedersen påpeker at selv om Paris-målene og den grønne energiovergangen vil føre til redusert etterspørsel etter olje, så vil produksjonen falle raskere enn etterspørselen. Det er derfor helt nødvendig å finne mer olje selv når man tar hensyn til klimamålene.

Når enerWE etter presentasjonen spør han om dette er et skifte i tilnærmingen til debatten om norsk olje og gass, så avkrefter han det og sier det samme han alltid pleier å si på sine presentasjoner.

- Det kommer til å være olje og gass på norsk sokkel i lang tid fremover. Det er ikke i motsetning til at vi ser at produksjonen på norsk sokkel vil bli mindre. Det har vi vist hele tiden, sier Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen påpeker at bransjen har sagt dette hele tiden, men at de frem til nå ikke har hatt konkrete tall å legge på bordet. Det fikk de imidlertid da Equinor-sjef Eldar Sætre på høstkonferansen for noen uker siden sa at produksjonen i 2050 vil være halvparten av dagens produksjon.

- Det er egentlig selvsagt. Det er en følge av at oljen er en ikke-fornybar ressurs. Den tappes ut, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener derfor at det er viktig at politikerne greier å motstå presset, og sørge for at de stabile rammevilkårene opprettholdes og at det blir tydelig kommunisert.

Skulle det oppstå usikkerhet tilknyttet rammevilkårene vil investeringene kunne falle dramatisk

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

- Skulle det oppstå usikkerhet tilknyttet rammevilkårene vil investeringene kunne falle dramatisk, sier Schjøtt-Pedersen.

Det vil kunne gi fallende inntekter og være ødeleggene for mange tusen arbeidsplasser i leverandørbransjen.

Langsiktige investeringer som raskt gir gevinst

Schjøtt-Pedersen brukte også anledningen til å påpeke at selv om investeringene i utvinning av olje og gass på norsk sokkel er langsiktige med et perspektiv på flere tiår, så er avkastningen så høy at gevinstene raskt hentes ut.

Oljeselskapenes krav til avkastning gjør at investeringene tilbakebetales raskt

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

- Oljeselskapenes krav til avkastning gjør at investeringene tilbakebetales raskt, sier Schjøtt-Pedersen.

Han viser til at en typisk investering tilbakebetaler seg allerede etter bare seks år.

- Den som sitter igjen med den største gevinsten er staten, sier Schjøtt-Pedersen.

Staten henter inn 78 prosent av overskuddet i skatt, og det gir hvert år et solid og viktig påfyll til oljefondet som skal dekke opp Norges velferdskostnader i årene fremover.

Fornybar energi fra norsk sokkel

Samtidig er det en endring på gang på norsk sokkel, og Schjøtt-Pedersen er klar på at bransjen blir endret som følge av klimasaken. Det får konsekvenser for norsk sokkel.

- Norsk sokkel kommer til å endre seg. Vi skal fortsette å levere energi, mer fornybar energi, og gradvis mindre olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

Havvind er et område der Norsk olje og gass ser for seg et betydelig potensiale for på norsk sokkel.

- Vi tror at det er et stort potensiale i havvind og at det er avgjørende at myndighetene legger tilrette for det, sier Schjøtt-Pedersen.

Han legger til at det er viktig for den delen av bransjen som leverer energi, men at det kanskje er enda viktigere for leverandørindustrien.

I dagens utgave av investeringsanalysen er havvind og CCS inkludert som en del av investeringsprognosene, men tallene er fortsatt relativt små. Schjøtt-Pedersen ser ikke bort fra at de i senere analyser kan bli skilt ut og presentert med egne tall når investeringene blir store nok.

Powered by Labrador CMS