Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Dette er olje- og gassfeltene med mest penger igjen

Johan Sverdrup og Troll topper listen.

Publisert

Norge har gjennom 50 år tjent enorme summer på å produsere olje, og etterhvert også gass, fra norsk sokkel. Investeringene har vært enorme, men avkastningene enda større.

Slik vil det fortsette fremover, og selv om debatten går høylytt om hvor lenge og hvor mye olje og gass Norge kan, bør og skal produsere i årene fremtiden, så er det et ubønnhørlig faktum at produksjonen fra norsk sokkel vil gå ned etterhvert enten vi vil eller ikke. Det er fordi olje og gass er fossile energikilder som må hentes opp og forbrukes.

Det er derfor interessant å se nærmere på hvor mye olje og gass som faktisk gjenstår, men når dette oppgis i antall fat, kubikkmeter eller en av de mange andre enhetene som gjerne brukes, blir det gjerne litt for abstrakt for allmenheten å forholde seg til.

Det er derfor mer givende å se på tallene i kroner og øre, og da helst antall milliarder kroner.

Verdien av gjenværende olje- og gassreserver varierer imidlertid mye, og det er knyttet stor usikkerhet til fremtidige priser på olje og gass. Det er likevel interessant å se hvor mye penger det faktisk er snakk om, selv om det bare blir et øyeblikksbilde.

Det er også interessant å se verdiene fra olje og gass opp mot hverandre, samt hvor mye de utgjør tilsammen.

I tidligere artikler har enerWE sett på hva gjennomsnittsprisen for olje og gass var i fjor. Dette er tall vi kom frem til ved å kryssjekke produksjonstallene fra Oljedirektoratet med eksporttallene fra SSB. Da kom vi frem til at Norge i fjor i snitt fikk 473 kroner for hvert fat med olje, og at vi i snitt fikk 1,43 kroner for hver kubikkmeter med gass.

Det må påpekes at Norge også dro inn noen milliarder på kondensater og NGL, men de har vi holdt utenfor. Det er også verdt å merke seg at disse gjennomsnittsprisene baserer seg på tallene frem til november i fjor. Det betyr at tallene trolig vil justeres noe når desembertallene blir klare.

Hvis vi likevel tar utgangspunkt i disse to tallene for prisene på henholdsvis olje og gass kommer vi frem til at det er to felt som skiller seg ut med enorme gjenstående verdier som kan hentes opp:

Johan Sverdrup topper listen med en total estimert verdi på 1.224,3 milliarder kroner, hvorav nesten alt kommer fra oljen. Feltet begynte å produsere først i oktober i fjor.

Troll kommer inn som nummer to like bak med 1.164,3 milliarder kroner, hvorav brorparten er fra gassen. Det er ganske imponerende med tanke på at feltet har produsert siden 1995.

Se tabellen nedenfor for en rangert oversikt over feltene med mest gjenværende ressurser av olje og gass målt i kroner basert på gjennomsnittspriser fra 2019.

Feltene på norsk sokkel med mest verdifulle gjenværende ressurser

Rank Felt Oljereserver Gassreserver Totalt
1JOHAN SVERDRUPkr 1 209 644 618 600kr 14 643 200 000kr 1 224 287 818 600
2TROLLkr 41 979 648 700kr 1 122 364 100 000kr 1 164 343 748 700
3SNORREkr 273 061 102 600kr 0kr 273 061 102 600
4JOHAN CASTBERGkr 264 492 613 000kr 0kr 264 492 613 000
5EKOFISKkr 218 436 981 400kr 15 744 300 000kr 234 181 281 400
6SNØHVITkr 0kr 222 422 200 000kr 222 422 200 000
7OSEBERGkr 52 124 978 400kr 94 251 300 000kr 146 376 278 400
8HEIDRUNkr 106 332 575 800kr 36 479 300 000kr 142 811 875 800
9ORMEN LANGEkr 0kr 141 641 500 000kr 141 641 500 000
10VALHALLkr 123 082 782 900kr 10 081 500 000kr 133 164 282 900
11GRANEkr 89 195 596 600kr 0kr 89 195 596 600
12ÅSGARDkr 21 748 492 700kr 57 285 800 000kr 79 034 292 700
13VISUNDkr 21 659 237 600kr 56 799 600 000kr 78 458 837 600
14EDVARD GRIEGkr 74 825 525 500kr 3 317 600 000kr 78 143 125 500
15AASTA HANSTEENkr 0kr 77 734 800 000kr 77 734 800 000
16ELDFISKkr 68 547 916 800kr 3 760 900 000kr 72 308 816 800
17MARTIN LINGEkr 32 340 097 900kr 36 779 600 000kr 69 119 697 900
18GOLIATkr 66 167 780 800kr 0kr 66 167 780 800
19GULLFAKS SØRkr 27 996 349 700kr 37 180 000 000kr 65 176 349 700
20TYRIHANSkr 16 779 958 800kr 44 873 400 000kr 61 653 358 800
21ÆRFUGLkr 17 107 227 500kr 43 043 000 000kr 60 150 227 500
22IVAR AASENkr 54 772 879 700kr 4 189 900 000kr 58 962 779 700
23OSEBERG SØRkr 35 702 040 000kr 16 001 700 000kr 51 703 740 000
24GINA KROGkr 33 351 655 700kr 17 188 600 000kr 50 540 255 700
25GULLFAKSkr 48 346 512 500kr 0kr 48 346 512 500
26KVITEBJØRNkr 13 864 292 200kr 33 347 600 000kr 47 211 892 200
27BALDERkr 43 556 488 800kr 42 900 000kr 43 599 388 800
28SKARVkr 17 940 275 100kr 23 766 600 000kr 41 706 875 100
29ALVHEIMkr 31 953 325 800kr 7 335 900 000kr 39 289 225 800
30FRAMkr 21 748 492 700kr 16 201 900 000kr 37 950 392 700
31FENJAkr 32 429 353 000kr 4 833 400 000kr 37 262 753 000
32TRESTAKKkr 33 708 676 100kr 1 158 300 000kr 34 866 976 100
33GUDRUNkr 22 522 036 900kr 11 211 200 000kr 33 733 236 900
34NJORDkr 14 429 574 500kr 19 247 800 000kr 33 677 374 500
35VIGDISkr 30 495 492 500kr 14 300 000kr 30 509 792 500
36YMEkr 30 257 478 900kr 0kr 30 257 478 900
37NOVAkr 27 163 302 100kr 3 060 200 000kr 30 223 502 100
38BAUGEkr 23 712 104 900kr 2 688 400 000kr 26 400 504 900
39DVALINkr 0kr 25 639 900 000kr 25 639 900 000
40VEGAkr 7 794 945 400kr 15 830 100 000kr 23 625 045 400
41DUVAkr 11 008 129 000kr 11 997 700 000kr 23 005 829 000
42SOLVEIGkr 20 766 686 600kr 2 059 200 000kr 22 825 886 600
43ULAkr 22 343 526 700kr 0kr 22 343 526 700
44SLEIPNER VESTkr 6 694 132 500kr 14 957 800 000kr 21 651 932 500
45MARIAkr 20 320 411 100kr 800 800 000kr 21 121 211 100
46MIKKELkr 5 266 050 900kr 14 357 200 000kr 19 623 250 900
47STATFJORDkr 10 859 370 500kr 8 437 000 000kr 19 296 370 500
48GJØAkr 3 421 445 500kr 14 914 900 000kr 18 336 345 500
49NORNEkr 9 044 516 800kr 7 650 500 000kr 16 695 016 800
50ODAkr 14 994 856 800kr 300 300 000kr 15 295 156 800
51TORDISkr 12 941 989 500kr 686 400 000kr 13 628 389 500
52RINGHORNE ØSTkr 12 108 941 900kr 0kr 12 108 941 900
53BRAGEkr 10 680 860 300kr 1 072 500 000kr 11 753 360 300
54SVALINkr 11 603 163 000kr 0kr 11 603 163 000
55KRISTINkr 4 909 030 500kr 4 990 700 000kr 9 899 730 500
56VOLUNDkr 7 675 938 600kr 743 600 000kr 8 419 538 600
57OSEBERG ØSTkr 8 330 476 000kr 42 900 000kr 8 373 376 000
58DRAUGENkr 7 794 945 400kr 0kr 7 794 945 400
59VALEMONkr 1 428 081 600kr 6 349 200 000kr 7 777 281 600
60UTGARDkr 4 998 285 600kr 2 688 400 000kr 7 686 685 600
61STATFJORD NORDkr 7 348 669 900kr 200 200 000kr 7 548 869 900
62HANZkr 6 813 139 300kr 529 100 000kr 7 342 239 300
63VILJEkr 7 110 656 300kr 0kr 7 110 656 300
64URDkr 5 950 340 000kr 0kr 5 950 340 000
65TAMBARkr 4 968 533 900kr 600 600 000kr 5 569 133 900
66KNARRkr 5 206 547 500kr 28 600 000kr 5 235 147 500
67VESLEFRIKKkr 4 046 231 200kr 1 158 300 000kr 5 204 531 200
68ALVEkr 1 130 564 600kr 3 832 400 000kr 4 962 964 600
69SKULDkr 4 849 527 100kr 0kr 4 849 527 100
70MORVINkr 3 510 700 600kr 1 301 300 000kr 4 812 000 600
71HYMEkr 3 867 721 000kr 800 800 000kr 4 668 521 000
72SKOGULkr 3 986 727 800kr 200 200 000kr 4 186 927 800
73BYRDINGkr 2 469 391 100kr 943 800 000kr 3 413 191 100
74MARULKkr 357 020 400kr 2 945 800 000kr 3 302 820 400
75EMBLAkr 2 171 874 100kr 1 029 600 000kr 3 201 474 100
76VISUND SØRkr 803 295 900kr 2 330 900 000kr 3 134 195 900
77BØYLAkr 2 350 384 300kr 28 600 000kr 2 378 984 300
78SYGNAkr 2 082 619 000kr 0kr 2 082 619 000
79TRYMkr 595 034 000kr 1 301 300 000kr 1 896 334 000
80VALEkr 1 130 564 600kr 757 900 000kr 1 888 464 600
81HODkr 1 606 591 800kr 100 100 000kr 1 706 691 800
82GUNGNEkr 357 020 400kr 786 500 000kr 1 143 520 400
83SIGYNkr 535 530 600kr 443 300 000kr 978 830 600
84STATFJORD ØSTkr 595 034 000kr 28 600 000kr 623 634 000
85SLEIPNER ØSTkr 178 510 200kr 357 500 000kr 536 010 200
86TUNEkr 89 255 100kr 357 500 000kr 446 755 100
87SKIRNEkr 59 503 400kr 328 900 000kr 388 403 400
88BLANEkr 357 020 400kr 0kr 357 020 400
89FRAM H-NORDkr 267 765 300kr 0kr 267 765 300
90TAMBAR ØSTkr 208 261 900kr 0kr 208 261 900
91FLYNDREkr 119 006 800kr 0kr 119 006 800
92ENOCHkr 89 255 100kr 0kr 89 255 100
93HEIMDALkr 29 751 700kr 57 200 000kr 86 951 700
94GIMLEkr 0kr 57 200 000kr 57 200 000
95REVkr 29 751 700kr 14 300 000kr 44 051 700
96SINDREkr 0kr 42 900 000kr 42 900 000
97ATLAkr 29 751 700kr 0kr 29 751 700

Merk nok en gang at disse anslagene baserer seg på gjennomsnittspriser fra i fjor, og at verdianslagene vil svinge mye avhengig av hvilke priser på olje og gass som legges tilgrunn.