Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- De nordnorske leverandørene er optimistiske med tanke på 2019

Nordnorske leverandørbedrifter leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen for 3,76 milliarder kroner i 2018.

Publisert

På Feilix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo la Kunnskapsparken i Bodø og PetroArctic frem Levert-rapporten for 2018. Den viser at nordnorske leverandørbedrifter til petroleumsnæringen hadde leveranser for hele 3,76 milliarder kroner i 2018.

Det er en økning på 3,3 prosent fra 2017, og det betyr at det økte med 121 millioner og 125 årsverk. Leveransene fordeler seg på 176 bedrifter og 1.661 årsverk. Da er ikke de ansatte i operatørbedriftene tatt med. De kommer i tillegg, og utgjør forøvrig 820 ansatte i Nord-Norge.

For å sette petroleumsbransjens betydning for Nord-Norge i perspektiv trekker Kjell Giæver fra Petro Arctic frem Hammerfest når enerWE snakker med ham før presentasjonen.

- Det bor 10.000 i Hammerfest, og oljebransjen har sysselsatt 1300, sier Giæver til enerWE.

I tillegg til de som jobber direkte i oljebransjen og leverandørbedriftene bidrar også bransjen med ringvirkninger som tilsvarer omtrent 3.000 årsverk i Nord-Norge.

2018 var et godt år, men det var likevel ikke helt på nivå med rekordåret 2014 - før oljenedturen.

- I 2014 ble det levert bransjespesifikke varer og tjenester for 5,6 milliarder kroner. Det har skjedd my i næringen siden den gang, sier Tom Steffensen, prosjektleder for Levert-rapporten og seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø.

Utviklingen går imidlertid riktig vei, og det forventes nå nordnorske leveranser for 41, milliarder i år med en vekst på ytterligere 150 årsverk.

- Det er generell optimisme å spore blant leverandørbedriftene i årets kartlegging. Av de 176 bedriftene som hadde leveranser, er det bare 6 prosent som venter nedgang. Majoriteten mener markedsutsiktene er bedre i dag enn for ett år siden, sier Steffensen.

Han konkluderer med at det nå er stor optimisme blant de nordnorske leverandørene til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

- De nordnorske leverandørene er optimistiske med tanke på 2019, sier Steffensen.

Olje- og energiministeren er også optimistisk med tanke på fremtiden for oljevirksomheten i Nord-Norge.

- Om lag en halv million av Norges befolkning bor i Nord-Norge, og de som bor her skal kunne skape seg livskraftige, gode lokalsamfunn, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Her kan du laste ned og lese Levert-rapporten.