Statoil kjøper seg inn i landareal i Tyrkia

Publisert

Utvider til områder med høyt potensial og lave forpliktelser. 

Statoil har inngått en avtale om å kjøpe seg inn i to letelisenser i Thrace-regionen i den europeiske, nordvestlige delen av Tyrkia.

Avtalen innebærer at Statoil får 50 prosent eierandel i Banarli-lisensene, mens det canadiske leteselskapet Valeura Energy Inc. beholder de resterende 50 prosentene, opplyser selskapet på sine nettsider mandag.

Arbeidsprogrammet i lisensene består av flere faser. Den første fasen omfatter en forpliktelse til å bore én letebrønn, med planlagt borestart sent i 2016 eller tidlig i 2017. I letefasen vil potensialet til ukonvensjonell gass i de dypere formasjonene testes.

Letelisensene dekker et område på rundt 540 kvadratkilometer i nærheten av eksisterende infrastruktur i en region der gassutvinning har foregått siden 1920-årene, ifølge selskapet.

– Statoils inntreden i den nordvestlige delen av Tyrkia er i samsvar med letestrategien vår om diversifisering av porteføljen mot områder med høyt potensial og lave forpliktelser, sier Erling Vågnes, direktør for Statoils letevirksomhet på den nordlige halvkule.

– Vi ser fram mot å utforske lisensene videre sammen med operatøren Valeura, og vi er optimistiske med hensyn til potensialet, sier Vågnes.

Avtalen er avhengig av godkjenning fra myndighetene, og dette forventes å være på plass innen utgangen av september.