Kraftig prisøkning på naturgass, mens strømprisen gikk ned

Publisert

Gassprisen trakk produsentprisindeksen opp, mens strømprisen trakk den ned. Det viser de nye tallene fra SSB.

- Når kvikksølvet kryper nedover, er det ikke uvanlig at energiprisene øker, og oktober 2017 var intet unntak. Norsk gass brukes som brensel på kontinentet, og eksportprisen på gass økte med over 15 prosent i oktober, skriver SSB.

Også råolje og raffinerte petroleumsprodukter trakk indeksen opp, med prisøkninger på henholdsvis 4,8 og 6,4 prosent.

- Ofte vil man se en tilsvarende økning i strømprisen når høstmørket faller på. I oktober avtok denne likevel med 5,6 prosent, skriver SSB.

I det integrerte nordiske kraftsystemet vil strømprisene svinge parallelt med forbruket. I høst sammenfalt imidlertid den økte sesongbetingede etterspørselen med omfattende produksjon i Nord Pools virkeområde.

Økt vindkraft- og kjernekraftproduksjon i Sverige og Danmark og fulle vannmagasiner innenlands holdt strømprisene nede tross økt forbruk. I Sør-Norge måtte vannkraftprodusenter slippe vannet forbi turbinene i flomperioder, noe som tidvis førte til priser ned mot 3 øre/kWh i landsdelen, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS