- At anslaget for 2020 igjen oppjusteres viser at det er optimisme i næringen

Oppjusteres med 8,6 milliarder kroner.

Publisert

Torsdag la SSB frem kvartalstallene for investeringer i energibransjen. De viser en god økning for olje- og gassbransjen.

- Statistisk sentralbyrås prognoser viser at investeringer i olje og gassnæringen har økt betydelig de siste årene. Det er godt nytt for de om lag 225.000 som går på jobb for industrien hver dag, sier Tommy Hansen, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje gass.

Anslagene for 2019 justeres til 182,9 milliarder kroner. For 2020 oppjusteres anslaget med 8,6 milliarder kroner fra forrige anslag, til 182,6 milliarder.

- For 2019 er dette nære den investeringsprognosen Norsk olje og gass presenterte i januar 2019. At anslaget for 2020 igjen oppjusteres viser at det er optimisme i næringen. Nå er jobben å holde holdet kaldt og unngå at kostnadene går opp, sier Hansen

- Det er sysselsatte i petroleumsnæringen i hele landet. Sammen med inntektene staten og kommunene får fra næringen, er det en viktig årsak til at olje og gass er en viktig bærebjelke i hele landet, sier Hansen.

For kraftbransjen viser SSB-tallene en liten nedgang i investeringer på 2,9 prosent. I fjerde kvartal i år ble det registrert investeringer på rett under 40 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS