- Norge bidrar til at Europa blir grønnere gjennom å selge norsk gass

Olje- og energiminister er trygg på at EU vil trenge norsk gass i mange år fremover, men er samtidig klar på at vi samtidig må jobbe frem både hydrogen og CCS.

Publisert

I dag, mandag 13. desember, inviterte nytilsatt olje- og energiminister Sylvi Listhaug pressen til Gassco's overlevering av rapporten om alternativer for gasstransporten fra Barentshavet sør.

I den forbindelse spurte enerWE Listhaug hvor viktig EU blir for den videre satsingen på norsk gass.

- De som nå jobber videre med disse planene for å se om de skal realiseres må jo se på hvilke markedsmuligheter som er, så det vil være en del av det som vurderes i det videre arbeidet, sier Listhaug til enerWE.

Hun la samtidig til at selv om brorparten av norsk gass selges til kunder i EU gjennom det mer enn 9.000 km lange norske gassrørledningssystemet som Gassco forvalter, så er gassrørene eneste vei til mulige kunder.

Det er jo markedsmuligheter utover EU også

Sylvi Listhaug

- Nå er det sånn at fra Snøhvit så gjøres det om til LNG. Det er jo markedsmuligheter utover EU også, sier Listhaug.

LNG er en forkortelse for liquefied natural gas, og det er gass som er kjølt ned til 160 kuldegrader. Det gjør at volumet reduseres med omtrent 600 ganger, og dermed er det mulig å transportere gassen via skip istedenfor rør.

I diskusjonen om norsk olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel snakker de fleste om oljen. Den er en internasjonalt etterspurt vare som i praksis kan selges hvor som helst i verden takket være relativt enkel og billig transport.

Som nevnt kan gassen også sendes som LNG på skip, men for Norges del går mesteparten av gassen gjennom rørsystemet. Det er svært omfattende, og utgjør en enorm investering.

Norges videre satsing på gass er derfor helt avhengig av at EU fortsatt satser på gass selv om de skal kutte utslipp og nå klimamålene de har satt seg i tråd med Paris-avtalen.

- EU kommer til å trenge norsk gass i mange år til, sier Listhaug.

Det er veldig bra at vi greier å få ned klimautslippene gjennom å bruke gass istedenfor kull

Sylvi Listhaug

Hun trekker frem at gassen har en viktig rolle å spille som en erstatning for langt mer forurensende kullkraft.

- Det er veldig bra at vi greier å få ned klimautslippene gjennom å bruke gass istedenfor kull. Alternativet ville ført til høyere utslipp, sier Listhaug til enerWE.

Hun er derfor klar på at gassen er et viktig klimatiltak.

- Norge bidrar til at Europa blir grønnere gjennom å selge norsk gass. Det mener jeg er veldig positivt, sier Listhaug.

Samtidig er hun tydelig på at det ikke bare er å fortsette som før.

- Så skal ikke vi heller stoppe opp. Dette med å utvikle hydrogen videre, og ha karbonfangst- og lagring være en viktig del av det som Norge må jobbe videre med for å gjøre verden enda grønnere, sier Listhaug.

På spørsmål om hva hun og regjeringen må gjøre for å fremskynde og løfte frem hydrogen, er hun klar på at det går på å legge rammevilkårene tilrette slik at næringen selv klarer å løse utfordringene.

- Næringslivet må ha gode rammevilkår for å jobbe med teknologiutvikling for å greie å få det til, og gjøre det markedsmessig lønnsomt, sier Listhaug.