Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kullkraft faller kraftig i EU, og sol+vind og gass tar hver sin halvpart

Gassen vinner frem takket være høye priser på klimakvotene, og vindkraft står for 80% av den fornybare fremgangen.

Klimatenketanken Sandbag som holder til i Brussel og London har sett på tallene for europeisk kraftproduksjon, og kommet frem til at bruken av kull til kraftproduksjon har falt kraftig i årets første halvdel.

Totalt sett har nedgangen vært på 19 prosent, men for enkeltland som Irland, Frankrike og England har nedgangen vært på hele 79, 75 og 63 prosent.

Æren for det de beskriver som kullets fall deles likt mellom sol+vind og gass.

Produksjonen av kullkraft falt med hele 50 TWH, samtidig som vind- og solkraft økte med 30 TWh og økt gassproduksjon økte med 30 TWh. De resterende 10 TWh med strøm forklares med økt strømforbruk i EU.

Av den fornybare energikilden sto vindkraft for omlag 80% mens ny solenergi sto for omtrent en femtedel.

Sandbag gir høye priser på klimakvoter mye av æren for at gassen erstatter kull i så stort omfang, men i sin analyse påpeker de at det er en fremgang som trolig ikke fortsetter som følge av at det ikke bygges særlig mange nye gasskraftverk. De henviser til at det kun ble bygget et nytt gasskraftverk i EU i hele 2018.

Her kan du lese hele gjennomgangen til klimatenketanken Sandbag.