Norsk olje og gass kjører en annonsekampanje på blant annet t-banestasjonene i Oslo sentrum. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Norsk olje og gass kjører en annonsekampanje på blant annet t-banestasjonene i Oslo sentrum. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vår næring er en del av problemet, men også en del av løsningen

Norsk olje og gass kjører annonsekampanje i storbyene for å fortelle folk flest hva oljebransjen kan bidra med i det grønne skiftet.

Publisert

På Stortinget t-banestasjon i Oslo vises det en rekke annonser for de mange reisende. En av de mer diskre annonsene er en annonse som viser hvor mye energi verden trenger. Den er merket med «Det store bildet», og avsenderen er interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

- Kampanjen startet i A-magasinet, Dagblad-magasinet og på kino 4. oktober. I magasinene vil kampanjen vare over tre uker, mens det vil gå over fire uker på kino, sier Alis Helene Tefre til enerWE.

Tefre er prosjektleder for "Det store bildet" i Norsk olje og gass, og hun forteller at kampanjen kjøres på digitale reklameskjermer i Oslo, Stavanger og Bergen. De kommer også til å flytte den over i sosiale medier etterhvert.

Kampanjen vil i første omgang fokusere på tre tema:

  1. Energibehov
  2. Norges rolle i energiforsyningen
  3. Tilgang på fornybar energi

Debatten om klimaproblemet har på få år blitt til en diskusjon for eller mot oljebransjen, og i tillegg til MDG er det nå flere ungdomspartier som tar til orde for å sette en sluttdato for norsk olje- og gassaktivitet på norsk sokkel. Sist ute var ungdomspartiet til KrF, KrFU.

Det er udiskutabelt at både utvinning og forbruk av olje og gass fører til utslipp av CO2, men problemstillingen er langt mer komplisert enn en sort/hvit fremstilling der det fra enkelte fremstår som at løsningen er å stenge ned aktiviteten.

Vi ønsker en mer nyansert debatt og en dialog om hvordan vi i olje og gassindustrien skal være med å finne de løsningene som verden trenger for å nå klimamålene

Alis Helene Tefre

- Klimakrisen er vår tids største utfordring. Vår næring er en del av problemet, men også en del av løsningen, sier Tefre.

Hun forteller at prosjektet er et av flere initiativ som er på gang for å få til en mer opplyst debatt. Målet er å gi næringen en tydeligere stemme i det offentlige ordskiftet.

- Vi ønsker en mer nyansert debatt og en dialog om hvordan vi i olje og gassindustrien skal være med å finne de løsningene som verden trenger for å nå klimamålene, sier Tefre til enerWE.

I tillegg til at verden trenger mer energi, så har også overgangen fra kull til gass spart verden for 500 millioner tonn CO2-utslipp fra 2010 til 2018. Det jobbes også med å bruke bransjens erfaringer til å utvikle skalerbare løsninger for karbonfangst og -lagring slik at CO2-utslipp fra for eksempel sementproduksjon kan samles inn istedenfor å slippes ut i atmosfæren. Store deler av bransjen jobber også med å utvikle flytende havvind til å bli en alternativ fornybar energikilde uten at det krever sjenerende naturinngrep på land.

Olje- og gassnæringen er en av verdens mest lønnsomme bransjer, og i Norge ilegges selskapene en skatt på 78 prosent av overskuddet. Det gjør det mulig å finansiere ikke bare velferdsstaten, men også alle tiltakene som må til for å lykkes med det grønne skiftet.

Powered by Labrador CMS