Philip Lambert på OG21-konferansen i Oslo.
Philip Lambert på OG21-konferansen i Oslo.

- Oljen vil produseres av noen andre. Dessverre vil ikke gassen erstattes, men tomrommet vil fylles av kull

Britisk energiekspert med klar tale om hva som vil skje hvis Norge setter sluttdato for olje og gass.

Publisert Sist oppdatert

Store deler av olje- og gassbransjen var tirsdag denne uken samlet på Oslo Plaza for å delta på OG21-konferansen.

Der stilte Philip Lambert opp for å holde en kraftsalve av et foredrag om norsk olje- og gassvirksomhet.

- Jeg har aldri vært mer bekymret for statusen i denne industrien enn akkurat nå, sier Lambert.

Lambert er administrerende direktør i Lambert Energy Advisory, et rådgivningsselskap han startet i 1999, og som primært jobber med rådgivning rettet mot store oppkjøp og fusjoner i energibransjen. Selskapet og Lambert var blant annet med som rådgiver da Statoil ble privatisert.

Nå er han bekymret for hvordan olje- og gassbransjen oppfattes og omtales på i den norske samfunnsdebatten.

Dette er en fantastisk industri, og jeg hater hvordan den behandles for tiden

Philip Lambert

- Dette er en fantastisk industri, og jeg hater hvordan den behandles for tiden, sier Lambert.

Han viser til hvor viktig både olje og gass er for verdens energibehov, og hvor avgjørende denne energitilgangen er for verdens eksisterende velstand og for de som nå løftes opp og ut av fattigdom.

Trekker frem to klimatiltak som virkelig monner

Samtidig er det ikke en klimafornekter som står på scenen.

- Jeg støtter massive klimatiltak, men bare de som faktisk virker, sier Lambert.

Han viser til hvor viktig det er å få Asia med på laget i kampen mot klimagassutslipp, og hvordan Storbritannia har blitt en suksesshistorie takket være to klimatiltak som virkelig monner:

  1. Overgang fra kull til gass
  2. Massiv subsidiering av havvind

Lambert trekker frem at denne suksesshistorien har lykkes så raskt at det også har fått oppmerksomhet i de asiatiske landene, og det mener han er helt avgjørende hvis verden skal kunne lykkes med å nå klimamålene.

- Vi kan gå karbonfritt neste år, men hvis Asia ikke hører, har det ingen betydning, sier Lambert.

Ifølge Lambert koker Storbritannias suksesshistorie ned til at de valgte å være pragmatiske og ikke ideologiske i sin tilnærming - i motsetning til Tyskland.

Nå som den britiske suksesshistorien er i boks, er derimot Lambert frustrert over det han mener er et ideologisk skifte som han mener er uten kontakt med virkeligheten når Storbritannia nå setter i gang med neste steg for å bli klimanøytrale.

Advarer mot grønn resesjon

Han mener at de og mange andre land satser for hardt og for mye penger på dyre klimatiltak og energiformer som ikke er økonomisk bærekraftige, og her får spesielt Tyskland gjennomgå.

Vi er nå inne i den første grønne resesjonen

Philip Lambert

- Vi er nå inne i den første grønne resesjonen, sier Lambert.

Mens han står på scenen og sier dette kommer samtidig nyheten om at Tyskland kanskje ville gå inn i en resesjon, men det ble avkreftet litt senere denne uken. Det var imidlertid ikke mye om å gjøre.

Lambert mener det er galskap å ensidig fokusere på klimaet uten å ta de nødvendige hensyn til økonomien, og mener dette vil gå hardest utover de som har minst.

- De fattige liker ikke resesjoner, og det burde de heller ikke, sier Lambert.

Han viser til at det er nødvendig med mer olje for å dekke opp for den økende energietterspørselen i årene fremover, og viser til at denne økte etterspørselen må dekkes opp av skiferolje som er både dyrere og gir mer utslipp når den utvinnes.

- Konvensjonell olje har stått på stedet hvil de siste 15 årene, sier Lambert.

Samtidig mener han at det er riktig å jobbe for å få til en grønn overgang i energimarkedet. Det han er redd for, er at ideologi får overstyre sunn fornuft og at det vil gå hardt utover de fattige.

- Hvis vi mislykkes med energiovergangen så sender vi verden tilbake i fattigdom, sier Lambert.

Dette påvirker også Asia, og Lambert mener at de mister interessen for å følge eter og følge opp når Europa går over fra pragmatisme til ideologi.

Mener norsk gasseksport bidrar med gigantiske klimakutt

Samtidig er han sterkt kritisk til klimaaktivister og politikere i Norge som forsøker å sette en sluttdato for olje og gass på norsk sokkel.

Når jeg hører folk snakke om å stoppe gass i Norge tenker jeg at det er det minst klimavennlige man kan gjøre

Philip Lambert

- Når jeg hører folk snakke om å stoppe gass i Norge tenker jeg at det er det minst klimavennlige man kan gjøre, sier Lambert.

Selv om han tilsynelatende er på hjemmebane med sitt budskap, går han ikke av veien for også å filleriste bransjen for ikke å stå opp for seg selv og sin egen bransje.

- Dere burde reise rundt i verden og fortelle at dette er måten det bør gjøres på, sier Lambert.

Han viser til at Norge har klart å kutte utslippene fra utvinningen, at vi har en svært velfungerende regulering og at Norge faktisk har klart å håndtere en situasjon der "the majors" - de store internasjonale oljegigantene - har gått ut av norsk sokkel, uten at det har fått store konsekvenser.

Som så mange andre viser han til at et eventuelt kutt i norsk oljeutvinning ikke vil hjelpe noe som helst da dette vil bli produsert av andre land som ikke tar utslippene like alvorlig. Mer interessant er det likevel det han sier om hva som vil skje med gassen, hvis vi skrur igjen krana i Norge.

Oljen vil produseres av noen andre. Dessverre vil ikke gassen erstattes, men tomrommet vil fylles av kull

Philip Lambert

- Oljen vil produseres av noen andre. Dessverre vil ikke gassen erstattes, men tomrommet vil fylles av kull, sier Lambert.

Han sammenligner gassens effekt på utslippene i Europa når den har erstattet kull med Norges totale utslipp på litt i overkant av 50 millioner tonn. Ifølge Lambert har denne gasseksporten bidratt med mange ganger flere tonn utslipp enn Norge har totalt.

Dere kan gå netto null uten at det bidrar med mer enn gassen

Philip Lambert

- Dere kan gå netto null uten at det bidrar med mer enn gassen, sier Lambert.

Ber Norge være stolte av norsk gass
Ber Norge være stolte av norsk gass

Han mener det vil være et alvorlig feilskjær som vil gå utover klimaet hvis Norge kutter i gassutvinningen fordi det er stemning for å sette en sluttdato for norsk sokkel

Lambert har sin bakgrunn fra oljebransjen, og det han sier faller neppe i god jord hos klimaaktivister eller andre forkjempere for fornybar energi. Her er det mange som påpeker at fornybar energi på flere områder allerede er billigere enn fossile energikilder, og at kostnadsutviklingen fortsetter nedover. Det nærmest fnyser Lambert av.

- Når noen sier at fornybart er billigere enn fossilt, så si til de at det er når fornybar ikke trenger å betale for sin egen backup, sier Lambert.

Selv på OG21, som er en konferanse for olje- og gassbransjen, er det også flere som mener Lambert er litt vel spissformulert. Her i Norge er bransjen mer opptatt av en konstruktiv dialog, og mye av bransjens fokus er rettet mot havvind, karbonfangst og -lagring, samt etterhvert også hydrogen.

Lambert er imidlertid urokkelig klar i sin tale.

- Dere må være stoltere av gassen deres, sier Lambert.