Olje- og gassutvinningen krever mye energi:

Stein Olav Drange OG21 / Equinor
Stein Olav Drange OG21 / Equinor

Norsk sokkel: - 84 prosent av CO2-utslippene kommer fra kraftgenerering

OG21 har undersøkt hvor mye norsk sokkel kan spare i kroner og utslipp frem mot 2050.

Publisert Sist oppdatert

Norsk sokkel er verdensledende på lave CO2-utslipp. Samtidig har betydelige kostnadskutt i norsk petroleumsindustri gjort at norsk sokkel i dag er konkurransedyktig på balansepriser og operasjonelle kostnader.

Ny rapport viser at teknologi fortsetter å være sentralt for å styrke norsk sokkels konkurransekraft. Rapporten fra OG21 – Olje og gass for det 21.århundret – sier også at det er behov for et mangfold av teknologier for å ytterligere styrke konkurransekraften.

- Vi er glade for at rapporten bekrefter at norsk sokkel skaper høye verdier sammenliknet med andre petroleumsprovinser, og at CO2-utslippene er relativt lave, sier styreleder i OG21 og Vice President Research Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

På sin presentasjon trakk styrelederen blant annet frem hvor stort potensiale det er i å elektrifisere norsk sokkel.

- 84 prosent av CO2-utslippene kommer fra kraftgenerering, sier Drange.

Merk at dette er utslippene fra norsk sokkel, som i 2018 sto for 14,2 millioner tonn CO2, ifølge SSB.

Det er fordi Norge allerede har strenge krav om at gassen ikke skal brennes annet enn av sikkerhetshensyn. Dermed er det gassturbinene som nå er den største utslippskilden på norsk sokkel.

Erik Reiso fra Rystad Energy presenterte tall som viser at norsk sokkel er svært konkurransedyktig sammenlignet med andre oljeproduserende områder - både når det gjelder pris og utslipp per fat.

I snitt har den norske oljeutvinningen en balansepris på 31 dollar og et utslipp på 8 kg per fat. Begge deler er helt i tetsjiktet i verden, kun slått av landbasert oljeutvinning i Midtøsten-landene.

Likevel har OG21 i rapporten identifisert en rekke mulige besparelser for både kostnader og klimaet. Hvis alle tiltakene implementeres som foreslått kan det spares mye penger, og totalt 330 millioner tonn CO2-utslipp fra nå og frem til 2050.

- Vi kan spare et helt nasjonalbudsjett og kutte 12 år med norske CO2-utslipp, sier Reiso.

Erik Reiso fra Rystad Energy mener det er mulig å spare mye både økonomisk og for klimaet i årene frem til 2050.
Erik Reiso fra Rystad Energy mener det er mulig å spare mye både økonomisk og for klimaet i årene frem til 2050.

Beregninger utført av Rystad Energy for OG21, viser at de potensielle gevinstene ved ny teknologi er store.

Eksempler på verdiskapende teknologi:

  • Automatisk borekontroll.
  • Standardiserte havbunns-satellitter.
  • Forbedret teknologi for kraft fra land spesielt i form av langdistanse vekselstrøm.

Men de potensielle gevinstene kommer ikke av seg selv. Teknologi må utvikles, og teknologien må tas i bruk. Det krever at incentivene er sterke nok både for forskning, for pilotering og for tidlig bruk.

OG21 anbefaler derfor at offentlig støtte til petroleumsforskning og forskning på CCS økes, og ikke reduseres slik det foreslås i statsbudsjettet for 2020.

OG21 mener også at lavutslippsteknologi som offshore vind, kraft fra land og CCUS er sektorovergripende, og derfor bør vurderes på tvers av sektorer.

Her kan du laste ned og lese OG21-rapporten.

OG21 og Rystad Energy viser til tall som viser at norsk sokkel er blant de beste i verden både på kostnader og utslipp per fat.
OG21 og Rystad Energy viser til tall som viser at norsk sokkel er blant de beste i verden både på kostnader og utslipp per fat.