EU spår gasskutt på 25 prosent innen 2030

Anslår at EUs klimamål til 55 prosent vil føre til at gassforbruket kuttes med minst 25 prosent innen 2030.

Publisert Sist oppdatert

EU-kommisjonen anslår at en skjerping av EUs klimamål til 55 prosent vil føre til at gassforbruket kuttes med minst 25 prosent innen 2030.

Det kommer fram i detaljerte analyser av det nye klimamålet. Analysene ble offentliggjort av EU-kommisjonen i Brussel torsdag.

EU har i dag et mål om å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Kommisjonen har nå foreslått å øke dette til 55 prosent.

En slik skjerping vil få store konsekvenser for olje- og gassmarkedene i årene som kommer.

Forbruket går ned

EU-kommisjonens prognoser viser nemlig at et utslippskutt på 55 prosent vil føre til kraftig redusert forbruk av fossile brensler i EU fram mot 2030:

  • Forbruket av kull vil gå ned med mer enn 70 prosent fra 2015-nivå innen 2030.
  • Forbruket av olje vil gå ned med mer enn 30 prosent.
  • Forbruket av naturgass vil gå ned med mer enn 25 prosent.

Samtidig ventes andelen fornybar energi å øke til 38–40 prosent av sluttforbruket.

Kutter importregningen

Ifølge EU-kommisjonen er det samtidig store pengesummer å spare på skjerpingen.

EUs medlemsland vil ifølge beregningene bruke 83–133 milliarder euro mindre på energiimport i løpet av de neste ti årene hvis det skjerpede målet vedtas.

Fram mot 2050 kan det bli snakk om 3.000 milliarder euro spart. EU skal innen den tid være klimanøytralt.

EUs import av naturgass vil ifølge prognosene falle med 13–19 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015-nivå.

Samtidig vil oljeimporten gå ned med 23–25 prosent, mens kullimporten ligger an til å falle med 71–77 prosent.

Innen 2050 ventes gassimporten å gå ned med 58–67 prosent fra 2015-nivå.

Norge står i dag for omtrent en tredel av naturgassen som importeres til EU. Eksportinntektene lå i 2018 på nærmere 260 milliarder kroner.

For mye for noen, ikke nok for andre

Det skjerpede klimamålet ble kunngjort av kommisjonssjef Ursula von der Leyen da hun onsdag holdt den faste årlige talen til EU-parlamentet om unionens tilstand.

– Jeg erkjenner at denne økningen fra 40 til 55 er for mye for noen og ikke nok for andre. Men konsekvensutredningen vår viser tydelig at økonomien og industrien vår kan klare dette, sa hun.

Det blir nå opp til EU-parlamentet og medlemslandene å avgjøre om de kan godta det nye målet.

Norge har allerede signalisert støtte til en skjerping av EUs mål til 55 prosent.

(©NTB)