Illustrasjon: Eqionor
Illustrasjon: Eqionor

Landstrøm til Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg skal kutte 1,2 millioner tonn CO2 hvert år

Kutter norske utslipp fra sokkelen med 8,3 prosent.

Publisert   Sist oppdatert

Fra og med 2022 skal Johan Sverdrup-feltet forsyne feltene Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg med landkraft. Det forteller Equinor i en pressemelding.

Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Kristin Færøvik fra Lundin og Anders Opedal fra Equinor.
Atle Hamar fra Klima- og miljødepartementet, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Kristin Færøvik fra Lundin og Anders Opedal fra Equinor.

Lisenspartnere i området har nå blitt enige om å maksimere utnyttelse av kraft fra land til området ved også å legge til rette for delelektrifisering av Sleipner feltsenter. Den samlede løsningen for området bidrar til en gjennomsnittlig reduksjon i CO₂-utslipp på nærmere 1,2 millioner tonn CO₂ hvert år.

Ettersom utslippene fra utvinningen på norsk sokkel totalt utgjør 14,5 millioner tonn, betyr dette en årlig reduksjon på 8,3 prosent av utslippene fra sokkelen.

Norsk sokkel er ledende når det gjelder å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp

Anders Opedal

– Norsk sokkel er ledende når det gjelder å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp. Når vi nå legger opp til å delelektrifisere Sleipner og tilknyttede felt, maksimerer vi utnyttelsen av områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden. Det reduserer utslippene ytterligere fra norsk sokkel, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Den opprinnelige områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden omfatter feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Kraft fra land til områdeløsningen er en del av andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen og blir utviklet med en tilleggskapasitet på 35 MW for å kunne dekke ytterligere kraftbehov framover.

Enigheten blant lisenspartnerne som nå er forhandlet fram, legger opp til at Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, vil kunne forsynes med kraft fra land for å dekke deler av sitt kraftbehov. Denne løsningen sikrer også at Edvard Grieg-plattformen, operert av Lundin Norway, kan dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land.

Utslippsbesparelser fra områdeløsningen til Utsirahøyden er estimert til mer enn 1 million tonn CO₂ i gjennomsnitt per år. Ytterligere reduksjon i utslipp ved å delelektrifisere Sleipner er mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig.

– Jeg er glad for at partnerskapet i Sleipner-lisensen støtter en løsning som muliggjør at Sleipner feltsenter og tilknyttede felt kan kobles til kraftforsyning fra land. Det har heller ikke vært rett fram å få til en teknisk og kommersiell løsning som møter behovene til alle lisensene, så her vil jeg takke alle selskapene og norske myndigheter som har bidratt til å sikre en maksimal og helhetlig utnyttelse av kraft fra land kapasiteten i området, sier Opedal.

Landstrøm bidrar til store kutt i CO2-utslippene på norsk sokkel.
Landstrøm bidrar til store kutt i CO2-utslippene på norsk sokkel.

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at Sleipner legger en kraftkabel til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen til Utsirahøyden med egen kraftkabel innen slutten av 2022. Behovet for kraft fra land kan i enkelte perioder være større enn kapasiteten i områdeløsningen. I slike perioder vil Sleipner kjøre gassturbiner for å dekke underskuddet.

Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner og de tilknyttede feltene.

Partnerne i Sleipner-lisensen planlegger en endelig investeringsbeslutning i løpet av andre kvartal 2020.

Omstillingen vi står overfor på norsk sokkel krever at vi klarer å redusere karbonavtrykk fra aktiviteten for å kunne ivareta og utvikle verdiene her

Arne Sigve Nylund

– Dette tiltaket er enda et eksempel på det gode arbeidet som industrien gjør, i godt samarbeid med norske myndigheter for å lykkes med ambisiøse utslippskutt på norsk sokkel. Omstillingen vi står overfor på norsk sokkel krever at vi klarer å redusere karbonavtrykk fra aktiviteten for å kunne ivareta og utvikle verdiene her, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg er godt fornøyd.

- Løsningen selskapene har funnet er svært positiv. Sleipner får kraft fra land fra oppstart av områdeløsningen i 2022. I tillegg vil hele Grieg-feltets kraft- og varmebehov dekkes med kraft fra land. Samlet vil hele ti felt få kraft fra land gjennom områdeløsningen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Feltene Gudrun, Utgard, Sigyn og Gungne får sin kraft fra innretninger på Sleipner-feltet, og vil dermed også få kraft fra land gjennom denne løsningen. Videre vil hele Grieg-feltets kraft- og varmebehov blir dekket med kraft fra land. Grieg-innretningen vil også forsyne Solveig-feltet med kraft fra land. I sum gir løsningen en utslippsbesparelse på nærmere 1,2 millioner tonn CO2 per år. Gassen som frigjøres kan selges til kunder i Europa.

Feltene som får kraft fra land fra områdeløsningen er opererert av Equinor, Lundin og Aker BP. I tillegg har Petoro, Total, OMV, Wintershall, Spirit Energy, Neptune Energy, OKEA, KUFPEC, PGNiG, ExxonMobil, Lotos og Repsol eierandeler i ett eller flere av de aktuelle feltene.