Norsk gass har bidratt til reduserte klimautslipp i EU

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass påpeker at norsk gass har sin del av æren for EU's reduserte klimautslipp.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke kom det frem at EU kuttet sine klimagassutslipp med 3,7 prosent fra 2018 til 2019. Det er samtidig det laveste utslippsnivået på tre tiår, og det er en nedgang på hele 24 prosent sammenlignet med referanseåret 1990.

Dermed ligger EU foran Norge i løypa med tanke på sine utslippskutt sett opp mot målene fra Paris-avtalen.

I en pressemelding påpeker bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at utslippene innenfor såkalt kvotepliktig sektor har falt enda mer, med en nedgang på hele 9,1 prosent. Det forklares primært med at kull har blitt fortrengt av en kombinasjon av gass og fornybare energikilder som sol og vind.

– Utslipp fra petroleumssektoren har vært en del av EUs kvotesystem siden 2008 og vi er dermed med på å redusere utslippene sammen med EU. I tillegg leverer Norge mellom 20 og 25 prosent av Europas gassbehov som er et viktig bidrag for at Europa kan bytte kull med gass, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Hauglie understreker at Norge og den norske olje- og gassbransjen satser på å redusere utslippene fra olje- og gassutvinning kraftig i årene fremover.

– Det vil være et viktig bidrag til å realisere både Norges og EUs klimamål. Dette gjør vi gjennom kontinuerlig arbeid med energieffektiviserings- og faklingstiltak, og ved å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner slik at vi kan produsere olje og gass med svært lave utslipp, sier Hauglie.

Samtidig er det en kjennsgjerning at de største utslippene fra olje og gass ikke kommer fra utvinningen, men fra forbrenningen. Her er det imidlertid stor forskjell på hvordan olje og gass påvirker de totale klimautslippene.

Gass er en fossil energikilde med utslipp av CO2 når den forbrennes, men den er samtidig mer klimavennlig enn kull. Dermed har det å gå over fra kull til gass vært en av de mest virkningsfulle klimatiltakene så langt. På kort sikt må derfor gass ses på som et vellykket og godt klimatiltak.

Utfordringen på sikt er at gass fortsatt har klimautslipp, og at man ikke kommer ned mot netto null hvis man fortsetter å satse på gass i sin nåværende form. Det jobbes derfor både med å bygge ut nok solenergi og vindkraft i Europa, samtidig som det jobbes med å ta i bruk hydrogen i større grad fremover.

Fra Norges side fremheves det også at det blir nødvendig med karbonfangst og -lagring, og at dette er et stort satsingsområde for det som i dag er den norske olje- og gassbransjen.

- Klimastrategien vår legger også grunnlaget for hvordan vi kan skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer hydrogen, CO2-fangst og -lagringsprosjekter og utbygging av havvind. Dette er løsninger Europa har behov for for å nå klimamålene, sier Hauglie.

Artikkelen er oppdatert. Ordet «reduserte» manglet i tittelen i den opprinnelige publiseringen.

Powered by Labrador CMS