Norsk sokkel:

feltproduksjonOljeGass.gif

Se hvilke felt som produserer mest olje og gass

Slik fordeler produksjonen seg på norsk sokkel.

Publisert

Alle vet at Norge er en oljenasjon, og vi har da også både et olje- og energidepartement, samt en olje- og energiminister. Det blir imidlertid litt misvisende da vi i like stor grad er en gassnasjon, og eksportinntektene våre fra olje og gass fordeler seg nå ganske så likt.

Det kan være utfordrende for folk flest å forstå hva som skjer og hva som gjøres i olje- og gassbransjen på norsk sokkel, og de færreste har en god oversikt over hva som produseres hvor, og hvilke felt som produserer mest.

enerWE har derfor brukt litt tid på å studere produksjonstallene for de forskjellige feltene på norsk sokkel for å se om vi kan bruke de til å vise frem hvor mye som produseres av olje og gass på forskjellige felt. Vi har tidligere laget en animert BarChartRace som viser hvilke felt som har produsert mest totalt sett, og nå har vi laget en ny animert graf der vi tar for oss produksjonen av olje og gass.

Olje og gass er to forskjellige produkter, og de har forskjellige bruksområder. Det kan utvinnes både olje og gass samtidig på et felt, eller det kan produsere bare en av delene.

I denne animerte grafen øverst i artikkelen har vi brukt tall fra Oljedirektoratet for å vise produksjonen av olje og gass. Vi har da holdt NGL og kondensat utenfor.

Langs den horisontale X-aksen vises det hvor mye olje som produseres, og langs den vertikale Y-aksen vises det hvor mye gass som hentes ut fra feltene. Jo lengre til høyre på grafen, jo mer olje, og jo lengre opp på grafen, jo mer gass. Størrelsen på sirklene viser hvor mye som produseres totalt, målt i såkalte oljeekvivalenter.

Merk at grafen er logaritmisk, og at vi har utelatt selve verdiene da hensikten med grafen er å vise størrelsesforholdet mellom feltene.

Powered by Labrador CMS