Animert_gasspris.gif

Slik har gassprisen svingt fra 2016 til 2019

Gassprisen falt kraftig i fjor etter toppåret i 2018.

Publisert Sist oppdatert

Det sies ofte at Norge er en oljenasjon, men de siste årene har vi i like stor grad vært en gassnasjon. I 2018 var da også eksportinntektene fra gass like høye som eksportinntektene fra olje.

Oljeprisen er et nøkkeltall som mange har et forhold til, og det er da også et tall som er lett og allment tilgjengelig. Da er det verre med gassprisen. Den er det få, selv i bransjen, som har et like klart forhold til. Det er det flere årsaker til.

For det første oppgis gassen i en annen enhet enn oljen, og for det andre settes ikke gassprisen på samme måte som oljen. I motsetning til oljen som kan sendes på skip til kunder hvor som helst i verden, sendes brorparten av gassen som utvinnes på norsk sokkel til kunder i Europa gjennom et 9000 km langt gassrørsystem. Det gjør at prisene i stor grad settes i lengre avtaler.

Det er også stor forskjell på gassen, og som en del av transporten kan den også mikses og blandes slik at den når spesifikasjonen som kundene forventer og ønsker. Det kan derfor være vanskelig å sette én pris og slå fast at det er den universelle gassprisen.

Det er også store prisforskjeller på gassmarkedene i Amerika, Europa og Asia. Førstnevnte har lavest pris, mens sistnevnte har høyest. I Europa ligger prisen et sted i mellom.

Ettersom gassen er så viktig for Norge har enerWE gjort noen forsøk på å komme frem til hva gassprisen var i fjor, og de foregående årene. Det har vi gjort med utgangspunkt EU's importpris for gass som YCharts.com har en oversikt over.

De har oppgitt gjennomsnittlige gasspriser for hver måned i dollar per MMBTU. Dette er antall millioner British Thermal Units. Ettersom Oljedirektoratet vanligvis oppgir produksjonen på norsk sokkel i antall standardiserte kubikkmeter (Sm3) har vi regnet om prisene som YCharts oppgir til norske kroner per kubikkmeter med gass.

I snitt har gassprisen ligget på disse nivåene de siste fire årene:

  • 2016: 1,36 kr/Sm3
  • 2017: 1,66 kr/Sm3
  • 2018: 2,21 kr/Sm3
  • 2019: 1,49 kr/Sm3

Vi ser således at gassprisen i fjor var hele 32,6 prosent lavere enn snittprisen i 2018.

En titt på den månedlige utviklingen viser da også at det var store forskjeller gjennom året. På det høyeste i 2018 var snittprisen helt oppe i 2,78 kr/Sm3, mens den i 2019 var helt nede i 1,10 kr/Sm3.

Disse prissvingningene gir naturlig nok store utslag for hvor mye penger Norge og selskapene tjener på gassen.

Samtidig gir de også store utslag når Norge skal vurdere nye utbygginger, og gassreservene skal prissettes. Det er stor forskjell på om man kan gange et funn med 1,10 kroner eller 2,78 kroner per kubikkmeter.

Mye av forklaringen på den lave gassprisen nå ligger i at Europa's lagre er ganske fulle, samtidig som at det er ganske varmt. Dermed trenger ikke Europa å bruke like mye gass som når det er veldig kalde vintere.

Powered by Labrador CMS