Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Laveste gasspris siden 2002

Men Norges gassinntekter i mars reddes av svak kronekurs.

Publisert

Den lave oljeprisen har naturlig nok fått mye oppmerksomhet, men gassen er vel så viktig for Norge. I perioder selger Norge faktisk gass for like mye som vi selger olje.

Mens oljeprisen er lett og åpent tilgjengelig for alle som er interessert, er det vanskeligere å få oversikt over hva gassen faktisk koster.

Det internasjonale pengefondet, IMF, deler imidlertid ut en rekke nøkkeltall hver måned, og en av de er den månedlige gjennomsnittsprisen for gass levert i Nederland. Denne prisen er viktig for norske gassleveranser, og den gir dermed et godt bilde av hva gassprisen ligger på.

I mars viser tallene til IMF at gassprisen i snitt lå på 2,786 dollar for hver million British Thermal Unit (BTU). Det er den laveste gassprisen siden november 2002.

I mars i fjor var den nesten dobbelt så høy med en pris på 5,196 $/MBTU, og vi trenger ikke å gå lengre tilbake enn til oktober 2018 for å finne en gasspris som var mer enn tre ganger så høy som nå.

Likevel er det gode muligheter for at gassprisen kan falle enda mer. Tidligere har gassprisen fulgt oljeprisen veldig tett, men de senere årene har den gradvis blitt mer og mer uavhengig av oljeprisen. Samtidig er det fortsatt en sammenheng mellom oljepris og gasspris, men gassprisen henger gjerne noe etter i utviklingen.

Ser vi på utviklingen fra februar til mars falt den bare med ca. 7 prosent, og det er markant mindre enn det store fallet til oljeprisen.

Når vi her skriver at gassprisen ikke er like tilgjengelig som oljeprisen, er det ikke bare fordi den er åpent tilgjengelig. I Norge brukes som regel standard kubikkmeter med gass, Sm3, som enhet med prisen oppgitt i kroner.

Omregnet til Sm3 og norske kroner lå gassprisen i mars på 1,00 kr/Sm3. Det er lavt, men det er faktisk høyere enn i februar. Da lå gassprisen på 0,96 kr/Sm3.

Forklaringen ligger i at den norske kronen svekket seg kraftig gjennom mars. Da svingte dollarkursen mellom 9,22 og 11,69 kroner, og i snitt endte den på 10,15 kroner per dollar. Til sammenligning lå dollarkursen i februar på 9,30 kroner.

I et historisk perspektiv er som nevnt gassprisen veldig lav nå. I fjor lå den i snitt på 1,43 kroner per kubikkmeter, og den laveste månedsprisen var 1,04 kroner i september.

Gassprisen er likevel høy nok til at Norge tjener penger på gassen. Ifølge kvartalsrapporten fra Equinor hadde de en gjennomsnittlig leveransekostnad på 0,65 kr/Sm3. Hvis det er representativt for gassleveransene fra norsk sokkel, så blir det fortsatt penger i både statskassen og gasselskapene med dagens lave gasspriser.

Powered by Labrador CMS