Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Gassprisen tok seg kraftig opp i august

Prisen på gass traff bunnen i mai.

Publisert

Norge har et oljefond, et olje- og energidepartement og en olje- og energiminister, men vi er i perioder like mye en gassnasjon som en oljenasjon. I enkelte måneder, og også i enkelte hele år, har Norge hatt like store - eller større - inntekter fra gassen, som fra oljen.

Slik har det imidlertid ikke vært i år. For selv om oljeprisen tok et kraftig fall i mars som følge av både priskrig og koronakrise, så tok den seg relativt fort opp igjen. Oljeprisen tok riktignok en tur innom 20-tallet, men i snitt har den holdt seg over 40 dollar fatet gjennom 2020.

Gassen har derimot ligget lavt i hele år. Bunnen ble nådd i mai. Da lå snittprisen nede på 0,56 kroner per standard kubikkmeter (Sm3).

Nå i august tok den seg imidlertid kraftig opp. Da økte den med hele 58,9 prosent fra juli. Samtidig styrket imidlertid også kronen seg, så økningen i kroner ble ikke like høy. Det var likevel nok til at gassprisen i august var den høyeste siden mars i år med en snittpris på 0,88 kroner per standard kubikkmeter.

 • Januar: 1,28 kr/Sm3
 • Februar: 0,96 kr/Sm3
 • Mars: 1,00 kr/Sm3
 • April: 0,85 kr/Sm3
 • Mai: 0,56 kr/Sm3
 • Juni: 0,59 kr/Sm3
 • Juli: 0,59 kr/Sm3
 • August: 0,88 kr/Sm3

Det er likevel et stykke igjen til gjennomsnittsprisene de siste årene:

 • 2016: 1,36 kr/Sm3
 • 2017: 1,66 kr/Sm3
 • 2018: 2,21 kr/Sm3
 • 2019: 1,49 kr/Sm3

Merk at alle disse prisene er beregnede gjennomsnittspriser for gass levert til Europa. I praksis vil gassprisen svinge ganske mye, og de vil variere fra avtale til avtale, og er også avhengig av de forskjellige gassenes kvaliteter.

Gassprisene som er oppgitt i denne artikkelen er beregnet av enerWE basert på offisielle gjennomsnittstall publisert på YCharts.com, og er omregnet til norske kroner per standard kubikkmeter med utgangspunkt i månedlige gjennomsnittlige valutakurser.

Powered by Labrador CMS