Gassprisen har tatt seg noe opp igjen etter kollapsen i mai

Men prisen er fortsatt ekstremt lav.

Publisert

I juli hadde Norge et handelsunderskudd med utlandet på 1,8 milliarder kroner, og svekket pris på den eksporterte gassen fikk mye av skylden da SSB la frem tallene.

Gassprisen er for tiden på et ekstremt lavt nivå, men en gjennomgang av tallene fra Ycharts.com viser at prisen på gass levert til Europa faktisk styrket seg noe både i juni og juli sammenlignet med bunnoteringen i mai.

Omregnet til norske kroner per standard kubikkmeter med gass (Sm3) lå prisen i juli på 59,20 øre/Sm3 mens den i juni lå på 59,07 øre/Sm3. Det er som nevnt noe bedre enn i mai da snittprisen lå på 56,22 øre/Sm3.

Prisøkningen er imidlertid noe større enn det som kommer frem i disse tallene, og det skyldes at den norske kronen har vært ekstremt svak i store deler av året. Samtidig har den hevet seg noe de siste månedene. I mai lå dollarkursen på 10,09 kroner, mens den i juni på på 9,53 og i juli på 9,29 kroner.

Omregnet til norske kroner per standard kubikkmeter har snittprisen så langt i år ligget på 83,29 øre/Sm3:

 • Januar: 1,28 kr/Sm3
 • Februar: 0,96 kr/Sm3
 • Mars: 1,00 kr/Sm3
 • April: 0,85 kr/Sm3
 • Mai: 0,56 kr/Sm3
 • Juni: 0,59 kr/Sm3
 • Juli: 0,59 kr/Sm3

Det er markant lavere enn snittprisen på gass de foregående årene:

 • 2016: 1,36 kr/Sm3
 • 2017: 1,66 kr/Sm3
 • 2018: 2,21 kr/Sm3
 • 2019: 1,49 kr/Sm3
Powered by Labrador CMS