Gassprisen falt, men er dobbelt så høy som i februar i fjor

Gassprisen er fortsatt høyere enn den var i hele 2020.

Publisert

Gassprisen var veldig lav i fjor, men tok seg noe opp på høsten. Den startet året på 1,28 kroner per standard kubikkmeter (Sm3) i januar, falt helt ned til 0,56 kr/Sm3 i mai, og tok seg opp til 1,80 kr/Sm3 i desember.

I år startet det veldig bra med en gjennomsnittlig pris på 2,19 kr/Sm3 i januar, men i februar falt gassprisen noe ned igjen. Da endte den i snitt på 1,85 kr/Sm3.

Det er likevel nesten dobbelt så mye som i februar i fjor. Da lå gassprisen på 0,96 kr/Sm3. For øvrig var den gjennomsnittlige månedlige gassprisen aldri over 1,80 kr/Sm3 i 2020.

Slik har gassprisen utviklet seg så langt i år (2020 i parantes):

  • Januar: 2,19 kr/Sm3 (1,28 kr/Sm3)
  • Februar: 1,85 kr/Sm3 (0,96 kr/Sm3)

Merk at dette er beregnede gjennomsnittspriser for leveranser til det europeiske kontinentet. De vil variere fra leveranser til for eksempel Storbritannia, og det er store variasjoner i hva som betales for gassen avhengig av hva slags kvaliteter den innehar. Tallene må ses på som en god indikasjon, og de er sammenlignbare fra måned til måned.

Omregnet til MWh, tilsvarer en pris på 1,85 kr/Sm3 en pris på 166,50 kr/MWh. Det er imidlertid prisen for energimengden. En del av energien klarer ikke gasskraftverket å utnytte. Hvor mye som trengs for å produsere én MWh med strøm avhenger av virkningsgraden på gasskraftverket.

Powered by Labrador CMS