Troll A
Troll A

Selv med oljeprisfallet produserte Norge olje og gass for 28,8 milliarder i mars

Oljedirektoratets nye tall viser at produksjonen på norsk sokkel opprettholdes gjennom krisetiden.

Publisert

Mars var en brutal måned for oljebransjen, og da falt oljeprisen fra 51,90 til 22,77 dollar fatet. Det er en nedgang på hele 56,1 prosent, altså mer enn en halvering.

I snitt holdt oljeprisen seg på 33,89 dollar fatet, og med en gjennomsnittlig dollarkurs på 10,25 kroner gir det en norsk oljepris på 347,37 kroner fatet. Samtidig var gassprisen nede på 1,0 kroner for hver kubikkmeter i snitt gjennom mars måned.

Disse tallene er verdt å ha med seg nå som Oljedirektoratet nettopp har lagt frem produksjonstallene for mars måned.

Der kommer det frem at Norge i snitt hadde en daglig produksjon på 2.038.000 fat olje, NGL og kondensat gjennom alle de 31 dagene i mars. Av det utgjorde oljen 1.682.000 fat hver dag. Det var en marginal nedgang fra produksjonen i februar, og Oljedirektoratet oppgir at det i hovedgrad skyldes tekniske feil på noen felt.

Gassutvinningen økte faktisk litt fra februar, og den endte på 344,4 millioner kubikkmeter gass hver dag gjennom mars.

Med utgangspunkt i tidligere nevnte gjennomsnittspriser betyr dette at Norge produsere olje og gass på norsk sokkel for henholdsvis 584,3 og 344,4 millioner kroner hver dag.

Legger vi sammen for hele måneden betyr det at det i mars ble produsert olje og gass for:

  • Olje: 18,1 milliarder kroner
  • Gass: 10,7 milliarder kroner

Tilsammen utgjør det 28,8 milliarder kroner i mars. Salget av NGL og kondensat kommer i tillegg.

Powered by Labrador CMS