Troll B platform
Troll B platform

Fire felt produserte olje og gass for mer enn én milliard kroner i mars

47 felt produserte for mer enn 100 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Januar og februar var to relativt normale måneder for olje- og gassbransjen. Så smalt det skikkelig i mars da koronakrisen slo til for fullt og reduserte etterspørselen dramatisk samtidig som OPEC og Russland gikk til priskrig på oljen.

Det gikk hardt utover oljeprisen og gassprisen, og dermed også inntektene til olje- og gasselskapene. Det vil igjen gi utslag for hvor mye staten Norge tar inn i petroleumsinntekter.

Samtidig er det ikke helt svart. For selv med lave priser er det fortsatt snakk om enorme inntekter.

Hvis vi tar utgangspunkt i at oljeprisen i mars i snitt lå på 33,89 dollar fatet og at dollarkursen i snitt lå på 10,25 kroner kan vi ved hjelp av Oljedirektoratets produksjonstall regne oss frem til hvor mye hvert enkelt felt produserte olje for. På samme måte kan vi også ta utgangspunkt en snittpris på 1,00 kroner per kubikkmeter gass i mars for å finne ut hvor mye gassen dro inn. Tilsvarende tall for NGL og kondensat har vi ikke, så den produksjonen kommer i tillegg.

Da viser regnestykkene at det var fire felt som produserte olje og eller gass for over én milliard kroner i mars:

  • Troll: 4,5 milliarder kroner
  • Johan Sverdrup: 4,0 milliarder kroner
  • Ormen Lange: 1,1 milliarder kroner
  • Ekofisk: 1,0 milliarder kroner

Så må vi presisere at dette er estimater, og ikke nøyaktige tall. De reelle inntektene vil sannsynligvis avvike noe fra disse tallene, men de gir en pekepinn på hvilket nivå det ligger på.

Totalt er det 80 felt som produserte olje og gass i mars, ifølge tallene fra Oljedirektoratet. 47 av de produserte for mer enn 100 millioner kroner.

Se tabellen nedenfor for en oversikt over alle feltene.

Estimerte inntekter per felt i mars måned

Felt Olje Gass Totalt
TROLLkr 1 029 887 035kr 3 459 060 000kr 4 488 947 035
JOHAN SVERDRUPkr 3 941 735 037kr 62 650 000kr 4 004 385 037
ORMEN LANGEkr 0kr 1 118 020 000kr 1 118 020 000
EKOFISKkr 1 002 465 624kr 71 070 000kr 1 073 535 624
EDVARD GRIEGkr 913 143 927kr 39 020 000kr 952 163 927
OSEBERGkr 690 014 481kr 235 230 000kr 925 244 481
GRANEkr 893 216 973kr 0kr 893 216 973
ÅSGARDkr 263 704 394kr 613 270 000kr 876 974 394
AASTA HANSTEENkr 0kr 754 480 000kr 754 480 000
VISUNDkr 258 766 355kr 456 040 000kr 714 806 355
HEIDRUNkr 569 819 115kr 131 710 000kr 701 529 115
GULLFAKS SØRkr 244 105 186kr 444 970 000kr 689 075 186
IVAR AASENkr 624 814 886kr 42 540 000kr 667 354 886
SNORREkr 664 297 349kr 0kr 664 297 349
VALHALLkr 532 609 025kr 38 560 000kr 571 169 025
ALVHEIMkr 470 184 345kr 54 970 000kr 525 154 345
SNØHVITkr 0kr 518 810 000kr 518 810 000
KVITEBJØRNkr 125 002 307kr 379 110 000kr 504 112 307
GULLFAKSkr 492 165 174kr 0kr 492 165 174
GOLIATkr 484 386 670kr 0kr 484 386 670
ELDFISKkr 459 172 081kr 21 610 000kr 480 782 081
FRAMkr 330 804 916kr 113 190 000kr 443 994 916
TYRIHANSkr 173 355 760kr 261 340 000kr 434 695 760
GUDRUNkr 302 028 821kr 126 910 000kr 428 938 821
SKARVkr 170 143 849kr 257 060 000kr 427 203 849
ODAkr 342 603 770kr 0kr 342 603 770
OSEBERG SØRkr 235 408 994kr 79 240 000kr 314 648 994
GJØAkr 80 494 406kr 230 370 000kr 310 864 406
GINA KROGkr 257 236 874kr 32 710 000kr 289 946 874
SLEIPNER VESTkr 72 410 006kr 194 060 000kr 266 470 006
VEGAkr 98 476 734kr 163 980 000kr 262 456 734
STATFJORDkr 161 622 455kr 88 890 000kr 250 512 455
DRAUGENkr 198 570 349kr 180 000kr 198 750 349
BALDERkr 187 776 582kr 0kr 187 776 582
NORNEkr 89 168 749kr 90 790 000kr 179 958 749
MIKKELkr 50 385 478kr 129 410 000kr 179 795 478
VIGDISkr 178 359 348kr 0kr 178 359 348
KRISTINkr 73 764 689kr 61 110 000kr 134 874 689
UTGARDkr 82 854 177kr 43 120 000kr 125 974 177
24/9-12 S (Frosk)kr 119 408 776kr 3 160 000kr 122 568 776
TORDISkr 117 835 595kr 3 520 000kr 121 355 595
VOLUNDkr 105 206 451kr 8 850 000kr 114 056 451
VALEMONkr 22 395 974kr 91 460 000kr 113 855 974
STATFJORD NORDkr 109 860 444kr 1 700 000kr 111 560 444
KNARRkr 110 319 288kr 1 210 000kr 111 529 288
BRAGEkr 91 441 121kr 14 430 000kr 105 871 121
VISUND SØRkr 26 678 521kr 77 810 000kr 104 488 521
SKOGULkr 95 177 425kr 3 770 000kr 98 947 425
TRESTAKKkr 85 978 689kr 0kr 85 978 689
OSEBERG ØSTkr 83 269 322kr 710 000kr 83 979 322
MORVINkr 54 952 072kr 28 890 000kr 83 842 072
SVALINkr 81 433 945kr 0kr 81 433 945
MARULKkr 18 659 670kr 60 840 000kr 79 499 670
TAMBARkr 62 359 130kr 0kr 62 359 130
VILJEkr 56 612 651kr 720 000kr 57 332 651
VESLEFRIKKkr 50 494 727kr 6 830 000kr 57 324 727
ULAkr 55 083 170kr 0kr 55 083 170
ALVEkr 13 677 931kr 37 930 000kr 51 607 931
RINGHORNE ØSTkr 41 317 840kr 0kr 41 317 840
SKULDkr 37 450 438kr 0kr 37 450 438
ÆRFUGLkr 36 117 604kr 0kr 36 117 604
STATFJORD ØSTkr 34 588 123kr 730 000kr 35 318 123
BYRDINGkr 30 021 529kr 0kr 30 021 529
SYGNAkr 24 580 947kr 0kr 24 580 947
EMBLAkr 14 311 573kr 8 730 000kr 23 041 573
URDkr 22 898 517kr 0kr 22 898 517
SLEIPNER ØSTkr 7 232 261kr 14 160 000kr 21 392 261
GUNGNEkr 3 976 651kr 10 300 000kr 14 276 651
SIGYNkr 4 260 697kr 8 800 000kr 13 060 697
SKIRNEkr 1 463 932kr 9 900 000kr 11 363 932
HODkr 9 482 783kr 440 000kr 9 922 783
ATLAkr 0kr 4 710 000kr 4 710 000
HEIMDALkr 1 289 134kr 3 090 000kr 4 379 134
BLANEkr 3 102 662kr 0kr 3 102 662
FLYNDREkr 2 731 216kr 0kr 2 731 216
ENOCHkr 1 922 776kr 0kr 1 922 776
MARIAkr 371 445kr 0kr 371 445
VALEkr 87 399kr 0kr 87 399
ISLAYkr 0kr 70 000kr 70 000
GIMLEkr 0kr 20 000kr 20 000
BØYLAkr 0kr 0kr 0
FRAM H-NORDkr 0kr 0kr 0
GYDAkr 0kr 0kr 0
HULDRAkr 0kr 0kr 0
HYMEkr 0kr 0kr 0
NJORDkr 0kr 0kr 0
REVkr 0kr 0kr 0
SINDREkr 0kr 0kr 0
TRYMkr 0kr 0kr 0
TUNEkr 0kr 0kr 0
Powered by Labrador CMS