Dette får Norge betalt for olje og gass fra norsk sokkel

Norge fikk 473 kroner fatet for oljen og 1,43 kroner per kubikkmeter med gass i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Oljeprisen har stor betydning for Norges inntekter, og finansdeparementet har utarbeidet en tommelfingerregel som sier at hver krone opp eller ned utgjør omlag 430 millioner mer eller mindre som kan settes inn på oljefondets konto.

Samtidig er gassen like viktig for Norges inntekter, men den er det få som har et bevisst forhold til.

enerWE har derfor sett på eksportinntektene Norge får fra olje og gass opp mot produksjonstallene for å se hvor mye vi egentlig får betalt for oljen og gassen. Det har vi gjort med utgangspunkt i eksporttall fra SSB og produksjonstall fra Oljedirektoratet.

Norske energipriser 2019

Måned Oljepris Gasspris
Januarkr 458,65kr 2,08
Februarkr 457,05kr 2,02
Marskr 495,79kr 2,04
Aprilkr 510,48kr 1,40
Maikr 501,88kr 1,42
Junikr 441,79kr 1,43
Julikr 441,20kr 1,10
Augustkr 445,17kr 1,11
Septemberkr 495,27kr 1,04
Oktoberkr 407,97kr 1,07
Novemberkr 548,47kr 1,05

Da ser vi at Norge i snitt fikk betalt 473 kroner fatet for oljen og 1,43 kroner per kubikkmeter med gass i 2019. Her må det imidlertid påpekes at dette er tall basert på fjorårets 11 første måneder, og at det derfor kan bli noe endret når de endelige tallene gjøres opp.

Olje og gass er begge fossile energikilder, men det er på mange måter to veldig forskjellige produkter å selge. Mens oljen stort sett kan sendes hvor som helst på skip, går mesteparten av den norske gassen gjennom det 9.000 kilometer lange gassrørsystemet ute på norsk sokkel. Det brukes til å sende gassen direkte til våre kunder i de europeiske landene.

Likevel er det bemerkelsesverdig hvor tett olje- og gassprisen faktisk følger hverandre. Når enerWE har lagt utviklingen for olje- og gassprisene på samme graf og justert skalaen for henholdsvis olje og gass, ser vi at prisene følger hverandre relativt tett.

Animert_energipriser.gif