Får klarsignal til å hente ut gass for mellom 10 og 40 milliarder

Forventer å investere 11 milliarder i Dvalin-feltet i Norskehavet.

Publisert Sist oppdatert

Oljedirektoratet skriver i en pressemelding at de har gitt samtykke til oppstart av Dvalin-feltet i Norskehavet.

Der forventer operatøren, Wintershall DEA, at det kan utvinnes 18 milliarder standard kubikkmeter gass. For å klare det har de anslått en utbyggingskostnad på rundt 11 milliarder kroner.

Det er verdt å merke seg at gassen for tiden er på et svært lavt nivå. Den månedlige snittprisen traff riktignok bunnen i mai med en snittpris på bare 0,56 kroner per standard kubikkmeter, men snittprisen var fortsatt lav i august. Da lå den på 0,88 kroner.

Med det som utgangspunkt ville det gitt en salgspris på henholdsvis 10,0 og 15,8 milliarder kroner. Det er ikke spesielt mye for en anslått investering på 11 milliarder kroner. Det tyder på at det forventes at gassprisen vil ta seg kraftig opp igjen.

De siste årene har da også snittprisen vært markant høyere:

  • 2016: 1,36 kr/Sm3
  • 2017: 1,66 kr/Sm3
  • 2018: 2,21 kr/Sm3
  • 2019: 1,49 kr/Sm3

Med utgangspunkt i disse snittprisene er det snakk om en forventet total salgspris på mellom 24,5 og 39,8 milliarder kroner for gassen fra Dvalin. I såfall blir investeringen markant bedre.

Brønnstrømmen fra Dvalin sendes til Heidrun-feltet, som ligger sørøst for Dvalin, for videre prosessering og eksport. Gassen eksporteres i rørledningen Polarled og inn til Nyhamna i Midt-Norge. Kondensatet føres til eksisterende prosessanlegg på Heidrun og videre via Heidrun lagerskip til tankskip for videre transport til oljeraffineri.

– Utbygging av Dvalin er et godt eksempel på god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i området, sier Tove Francke, underdirektør i Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Dvalin ble planlagt bygget ut med fire vertikale produksjonsbrønner, hvorav to brønner er knyttet til østdelen og to brønner til vestdelen av feltet. Boring og komplettering av de fire produksjonsbrønnene startet i august 2019 og er nå ferdigstilt.

Powered by Labrador CMS