Heidrun hadde en estimert produksjon av olje og gass tilsvarende 537 millioner kroner i april.
Heidrun hadde en estimert produksjon av olje og gass tilsvarende 537 millioner kroner i april.

Slik gikk det med feltene på norsk sokkel da oljeprisen traff bunnen i april

I april fikk Norge 70 kroner mindre for hvert oljefat. Se hvordan det ga utslag for feltene på norsk sokkel.

Publisert

2020 har vært et spesielt og tøft år for norsk olje- og gassvirksomhet, og april måned var den trolig den tøffeste måneden i år.

Det var da oljeprisen traff bunnen med en gjennomsnittlig oljepris på 26,69 dollar fatet. Til sammenligning ligger oljeprisen nå på litt over 43 dollar fatet, og snittprisen så langt i år ligger på 42,18 dollar fatet. Med en gjennomsnittlig dollarkurs på 10,43 kroner betyr det at snittprisen på et oljefat lå på 278,38 kroner fatet.

Når vi skriver at april trolig var den tøffeste måneden, så er det fordi gassprisen da var veldig lav, men så ble den enda lavere i mai. I april lå gjennomsnittsprisen for gass levert til Europa gjennom Nederland på kun 0,85 kr/Sm3, og den falt ytterligere til kun 0,61 kr/Sm3 i mai.

Nå har Oljedirektoratet oppdatert sin database med oversikt over feltproduksjonen for alle feltene på norsk sokkel i april. Med utgangspunkt i gjennomsnittsprisene for olje og gass har vi regnet ut hvor mye hvert felt produserte for i bunnmåneden april.

Her må det bemerkes at dette er estimater basert på gjennomsnittstall, og at de faktisk oppnådde beløpene trolig vil avvike noe. Vi mener imidlertid at tallene vi kommer frem til gir en god indikasjon på sånn ca. hvordan det ligger an, og at det er lettere for folk flest å forholde seg til kronebeløp enn produksjonstall målt i fat og standardiserte kubikkmetere. Forøvrig kommer også inntektene fra salg av NGL og kondensat i tillegg.

I mars, som også var en dårlig måned, var det fire felt på norsk sokkel som hadde en samlet produksjon av olje og gass på mer enn én milliard kroner. I april var det bare to:

  • Johan Sverdrup: 3,5 milliarder kroner (4,0 milliarder i mars)
  • Troll: 2,6 milliarder kroner (4,5 milliarder i mars)

Det er imidlertid fortsatt snakk om betydelige beløp, og selv med de ekstremt lave prisene på olje og gass i april var det hele 44 felt som hadde en omsetning på over 100 millioner kroner i årets verste måned.

At inntektene gikk ned er ikke så rart. Hvis vi sammenligner mars og april ser vi at inntektene fra hvert eneste fat med olje falt med hele 66,99 kroner fra 347,37 kroner i mars til 278,38 kroner i april. Tilsvarende falt inntektene per kubikkmeter med gass fra 1,00 kroner til 0,85 kroner.

Så blir det interessant å se hvordan det gikk med de norske olje- og gassfeltene i mai og i månedene fremover. Oljeprisen tok seg opp i mai, mens gassprisen som nevnt falt ytterligere ned.

I tiden fremover kommer også kronestyrkingen inn som en faktor. For mens dollarkursen i snitt lå på henholdsvis 10,25 kroner i mars og 10,43 kroner i april, så styrket den norske kronen seg både i mai og så langt i juni til henholdsvis 10,09 og 9,48 kroner per dollar.

Den økte oljeprisen vil åpenbart bidra til økte inntekter fra oljen, men nå kommer også de selvpålagte kuttene som Norge har lagt opp til for å ta vår del av ansvaret for å sikre en bærekraftig oljepris.

Se listen nedenfor for en oversikt over de estimerte salgsinntektene for olje og gass for feltene på norsk sokkel.

Estimerte inntekter per felt i april

Feltnavn Olje Gass Totalt
JOHAN SVERDRUPkr 3 432 727 254kr 54 978 000kr 3 487 705 254
TROLLkr 827 675 200kr 1 732 852 500kr 2 560 527 700
ORMEN LANGEkr 0kr 902 487 500kr 902 487 500
EKOFISKkr 729 076 984kr 55 462 500kr 784 539 484
EDVARD GRIEGkr 710 113 769kr 27 387 000kr 737 500 769
ÅSGARDkr 194 639 986kr 521 424 000kr 716 063 986
OSEBERGkr 551 404 085kr 160 998 500kr 712 402 585
AASTA HANSTEENkr 0kr 643 008 000kr 643 008 000
GRANEkr 629 935 962kr 0kr 629 935 962
SNORREkr 618 221 843kr 0kr 618 221 843
GULLFAKS SØRkr 184 379 188kr 413 941 500kr 598 320 688
VISUNDkr 180 491 992kr 358 530 000kr 539 021 992
HEIDRUNkr 417 400 863kr 109 930 500kr 527 331 363
IVAR AASENkr 464 765 128kr 37 842 000kr 502 607 128
VALHALLkr 394 620 491kr 30 209 000kr 424 829 491
SNØHVITkr 0kr 423 436 000kr 423 436 000
ALVHEIMkr 369 826 480kr 48 339 500kr 418 165 980
KVITEBJØRNkr 87 742 081kr 319 141 000kr 406 883 081
GULLFAKSkr 386 355 821kr 0kr 386 355 821
GOLIATkr 373 451 028kr 0kr 373 451 028
ELDFISKkr 355 415 837kr 17 399 500kr 372 815 337
TYRIHANSkr 146 890 504kr 219 657 000kr 366 547 504
SKARVkr 133 880 653kr 217 243 000kr 351 123 653
FRAMkr 246 381 725kr 83 963 000kr 330 344 725
GUDRUNkr 228 329 023kr 96 526 000kr 324 855 023
VIGDISkr 264 732 094kr 0kr 264 732 094
OSEBERG SØRkr 186 655 475kr 65 271 500kr 251 926 975
GJØAkr 61 792 417kr 180 072 500kr 241 864 917
GINA KROGkr 197 896 827kr 29 435 500kr 227 332 327
SLEIPNER VESTkr 53 265 099kr 172 975 000kr 226 240 099
VEGAkr 63 123 169kr 131 393 000kr 194 516 169
ODAkr 170 511 352kr 0kr 170 511 352
STATFJORDkr 105 111 896kr 63 376 000kr 168 487 896
DRAUGENkr 157 904 228kr 153 000kr 158 057 228
NORNEkr 76 185 551kr 77 503 000kr 153 688 551
MIKKELkr 32 690 973kr 107 644 000kr 140 334 973
BALDERkr 134 966 266kr 0kr 134 966 266
TRESTAKKkr 133 075 198kr 0kr 133 075 198
SKOGULkr 114 444 670kr 5 754 500kr 120 199 170
TORDISkr 114 812 378kr 3 884 500kr 118 696 878
UTGARDkr 69 881 989kr 38 267 000kr 108 148 989
KRISTINkr 54 438 262kr 50 821 500kr 105 259 762
MARIAkr 104 236 402kr 0kr 104 236 402
VALEMONkr 17 142 187kr 83 733 500kr 100 875 687
KNARRkr 87 444 413kr 833 000kr 88 277 413
24/9-12 S (Frosk)kr 85 360 735kr 2 652 000kr 88 012 735
VOLUNDkr 77 166 105kr 7 361 000kr 84 527 105
STATFJORD NORDkr 81 858 756kr 1 300 500kr 83 159 256
BRAGEkr 68 446 177kr 12 172 000kr 80 618 177
SVALINkr 77 166 105kr 0kr 77 166 105
MORVINkr 47 626 913kr 24 905 000kr 72 531 913
OSEBERG ØSTkr 65 609 574kr 586 500kr 66 196 074
VISUND SØRkr 13 465 109kr 51 629 000kr 65 094 109
MARULKkr 13 570 168kr 50 192 500kr 63 762 668
TAMBARkr 59 621 191kr 0kr 59 621 191
VESLEFRIKKkr 38 049 001kr 8 806 000kr 46 855 001
VILJEkr 42 619 083kr 612 000kr 43 231 083
VALEkr 37 436 154kr 0kr 37 436 154
ULAkr 37 103 466kr 0kr 37 103 466
STATFJORD ØSTkr 33 391 369kr 2 992 000kr 36 383 369
ALVEkr 7 774 393kr 26 919 500kr 34 693 893
RINGHORNE ØSTkr 32 533 384kr 0kr 32 533 384
SKULDkr 27 595 594kr 0kr 27 595 594
ÆRFUGLkr 27 070 297kr 0kr 27 070 297
SYGNAkr 26 282 352kr 0kr 26 282 352
BYRDINGkr 20 959 344kr 0kr 20 959 344
EMBLAkr 11 626 570kr 6 596 000kr 18 222 570
URDkr 17 509 894kr 0kr 17 509 894
SLEIPNER ØSTkr 5 340 518kr 11 696 000kr 17 036 518
ATLAkr 0kr 16 507 000kr 16 507 000
SKIRNEkr 3 326 880kr 12 163 500kr 15 490 380
GUNGNEkr 2 836 603kr 8 330 000kr 11 166 603
SIGYNkr 3 011 702kr 7 165 500kr 10 177 202
HODkr 7 179 057kr 348 500kr 7 527 557
HEIMDALkr 1 278 222kr 3 808 000kr 5 086 222
BLANEkr 2 118 697kr 0kr 2 118 697
FLYNDREkr 2 066 168kr 0kr 2 066 168
BØYLAkr 665 376kr 25 500kr 690 876
ISLAYkr 17 510kr 136 000kr 153 510
ENOCHkr 52 530kr 0kr 52 530
GIMLEkr 0kr 17 000kr 17 000
Powered by Labrador CMS