- 2019 var et av de beste årene vi har hatt fra norsk kontinentalsokkel

Gassco er godt fornøyd med å ha levert 107 milliarder kubikkmeter gass til Europa ifjor.

Publisert

Gassco forteller i en pressemelding at det i 2019 ble transportert 107 milliarder kubikkmeter gass gjennom det 9000 kilometer lange rørsystemet fra Norge til Europa.

Det er en liten nedgang fra 114 milliarder kubikkmeter i 2018, men det er likevel et av de beste årene fra norsk kontinentalsokkel gjennom tidene.

Høye og pålitelige norske gassvolumer sikrer stabil gassforsyning til Europa

Frode Leversund

- Selv i et år med betydelig økning i import av flytende naturgass til Europa var de norske gassleveransene godt over gjennomsnittet sammenlignet med de siste 10 årene. I tillegg hadde vi et større omfang av planlagt vedlikehold på norsk sokkel, sammenlignet med året før. Høye og pålitelige norske gassvolumer sikrer stabil gassforsyning til Europa, sier administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund.

Tilgjengeligheten for å levere gass i transportsystemet var over 99 prosent. Det betyr at det var kapasitet til å dekke behovet som aktørene har.

- Dette er et solid resultat og viser et godt samspill fra felt til leveransepunktene i Europa. Gassco vil sørge for å opprettholde denne tilgjengeligheten ved å fokusere på sikker, pålitelig og effektiv drift med stadig lavere klimaavtrykk. Som arkitekt på norsk sokkel fortsetter vi også arbeidet med å finne de riktige helhetlige infrastrukturløsningene for fremtiden, sier Leversund.

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) og Nyhamna for 2019 er totalt på 10,1 millioner tonn.

Selv om disse volumtallene indikerer at 2019 var et veldig godt år for norsk gass, må det påpekes at gassprisene i 2019 var markant lavere enn i 2018.