- Gass er svært viktig for norsk industri

Publisert

Denne uken arrangeres den Store Gasskonferansen i regi av Energigass Norge. enerWE er tilstede for å se nærmere på en den delen av olje- og gassbransjen som ikke helt får den oppmerksomheten den fortjener i den norske samfunnsdebatten.

Alle har på et vis et forhold til oljen, enten det er som grunnmuren i den norske velferdsstaten eller om det er som den store stygge forurensende ulven. Her er det forskjell på hva man vektlegger avhenger av hvor man står i disse spørsmålene, men faktagrunnlaget er i hvertfall delvis tilstede i diskusjonene.

Fullt så enkelt er det ikke når man snakker om gass. Når det diskuteres her i Norge blir det som regel sauset sammen med olje, og blir sett på som et forurensende drivstoff. I andre land ser man mer på det som et bedre alternativ til den sterkt forurensende kullkraften.

I Norge er strømkraften så og si 100 prosent fornybar, hvor vannkraften står for 96,1 prosent, og så står vindkraft og solkraft for resten. Sånn sett kan nok mange tro at industrien i Norge utelukkende går på fornybar strømkraft, men slik er det ikke.

- Gass er svært viktig for norsk industri. Våre bedrifter bruker mange hundre tusen tonn gass i året, sier Finnes til enerWE.

Vi spør derfor om det ikke er bedre for miljøet om ikke industrien hadde droppet gassen og gått helt over til strømkraft?

- Strøm og gass går litt hånd i hånd. Det kan ofte være at du får bedre miljøeffekt hvis du varmer opp f.eks. metall de første 200-300 gradene med gass, og så varmer du opp fra 300-400 grader til tusen grader med strøm. Da får du det beste energiutbyttet, sier Finnes til enerWE.

Han trekker også frem at det kan være andre industriprosesser der det ikke trengs så høy varme, og da kan også gass være et godt alternativ.

På sitt foredrag forteller Finnes om gassprisen, og trekker frem at det er et stort konkurransefortrinn for Norge og norsk industri.

- Norge har sannsynligvis den laveste gassprisen i Europa. Alle som jobber med prising av gass vet det, sier Finnes.

Der trekker han frem at deres medlemsbedrifter får en høyere pris i Norge enn i Nederland, og at det er noe de er bekymret over.

- Vi i NHO-systemet, Rederiforbundet NOx-fondet er bekymret for tilgang på konkurransedyktig pris på gass. Det vil vi gjerne ha mer av. Vi trenger bedre tilgang på gass, både fysisk og med god pris. Både for å styrke konkurransen, og for å bidra til klimaet, sier Finnes til enerWE etterpå.

Når enerWE spør om hva det skyldes, viser han til at det ligger litt i distribusjonen, litt i anbudene og litt på hver enkelt leverandør.

De siste årene har norsk industri blitt påvirket av verdensøkonomien, og det har også gått utover den norske industriens gassetterspørsel.

- Gassbruken er ganske flat. Det har nok mye med utviklingen i industrien. Det er endel industri som bruker mer gass, men så er det også en del industri som er nedlagt, sier Finnes.

Han trekker også frem lave strømpriser som en årsak til at gassbruken ikke er høyere.

- Når vi har så lave kraftpriser som vi hadde i 2015 så blir det mer kraftbruk enn gassbruk, sier Finnes.

Avgiftene påvirker også noe. Finnes påpeker at det har vært svært kraftige avgiftsøkninger de siste årene, og at det skaper problemer for industrien hvis Norge går for fort frem sammenlignet med våre naboland.

- Vi har et avgiftssystem som er bra. Hvis vi begynner å endre på vårt avgiftssystem kan Sverige og Finnland komme i en bedre situasjon enn oss, sier Finnes.

Han mener at det fører til handelslekkasjer, og viser til at dette er tydelig i blant annet skipsfarten der nasjonale CO2-avgifter har ført til betydelig handelslekkasje.

- Vi må ha med oss laget i Europa når vi gjør disse avgiftsgrepene. Hvis ikke lurer vi oss selv, sier Finnes.