Hele landet
Hele landet

Fylte 10 prosent av vannmagasinene på én uke

Publisert

Gjennom våren har fyllingsgraden i de norske vannmagasinene ligget godt under normalnivået, og i flere elspotområder har det vært rekordlite vann i år.

I forrige uke var det imidlertid et massivt tilsig av vann, og på landsbasis steg fyllingsgraden med hele 9,8 prosentpoeng. Det vil si at en tiendedel av vannmagasinene ble fylt på bare én uke, noe som betyr at vannkraften fikk økt kapasiteten med hele 8 TWh.

Tallene fra NVE viser at fyllingsgraden på landsbasis nå er 1,4 prosentpoeng høyere enn mediannivået for denne tiden av året.

Hele landet

Vannmagasinene i hele landet er nå 37,9 prosent fulle. Det er 9,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 28,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 28,2 prosent. Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 37,9 prosent tilsvarer det 31.190 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 46,4 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 21,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 19,0 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 46,4 prosent tilsvarer det 2.688 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I uke 19 lå fyllingsgraden for elspotområde 2 på 49,3 prosent. Det er 9,1 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 40,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 36,9 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 16.141 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 3 er nå 35,2 prosent. Det er 15,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 19,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 16,5 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 35,2 prosent tilsvarer det 2.750 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 27,9 prosent i elspotområde 4. Det er 3,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 24,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 32,0 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 27,9 prosent tilsvarer det 5.398 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 25,5 prosent. Det er 10,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 15,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 15,2 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 25,5 prosent tilsvarer det 4.213 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.