Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden under 60 prosent

Publisert

Hele landet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 57,8 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 60,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 60,2 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 57,8 prosent tilsvarer det 47.504 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 55,8 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 59,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 46,2 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.227 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 61,6 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 64,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 70,7 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 61,6 prosent tilsvarer det 20.173 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 62,7 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 65,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 48,1 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 62,7 prosent tilsvarer det 4.897 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 49,4 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 51,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 54,4 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 9.568 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 58,3 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 61,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 56,6 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 9.639 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.