Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden synker ned mot en tredjedel

Publisert

Hele landet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 35,4 prosent i hele landet. Det er 3,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 38,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 37,9 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 29.092 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 16,2 prosent fulle. Det er 3,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 19,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 14,9 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 16,2 prosent tilsvarer det 939 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 46,8 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 50,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 45,1 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 46,8 prosent tilsvarer det 15.304 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I uke 11 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 21,3 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 24,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 29,9 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 21,3 prosent tilsvarer det 1.664 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I uke 11 lå fyllingsgraden for elspotområde 4 på 35,6 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 38,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 45,0 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.889 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 26,0 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 29,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 27,1 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.296 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot. Feil kan forekomme.