Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden på stedet hvil

Publisert

Vanigvis stiger fyllingsgraden i de norske vannmagasinene på denne tiden av året, men slik er det ikke i år. Denne sommeren har vi hatt flere uker der fyllingsgraden faktisk har gått ned.

Det skjedde ikke i forrige uke, men det var likevel en uvanlig uke i det at fyllingsgraden sto på stedet hvil fra uken før.

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 65,5 prosent i hele landet. Det er 0,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 65,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 83,2 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 53.837 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 77,9 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 77,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 88,7 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.507 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 65,5 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 64,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 82,3 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 65,5 prosent tilsvarer det 21.440 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 65,7 prosent i forrige uke. Det er 1,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 67,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 80,1 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.130 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 56,8 prosent i forrige uke. Det er 0,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 57,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 85,0 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 56,8 prosent tilsvarer det 10.996 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 71,1 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 71,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 82,2 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 11.764 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.